Open Access er en prioritet for Europarlamentet

Europakommissionens oplæg til EU’s kommende rammeprogram for forskning og innovation 2014-2020, “Horizon 2020”, blev i går d. 28. nov. godkendt i Europarlamentet (EP), under forudsætning af en række ændringer og kompromisser. Det totale budget for Horizon 2020 forventes at blive omkring 90 mia. Euro.

Godkendelsen af Kommissions forslag i EP, er startskuddet til en række forhandlinger ml. Rådet og EP, der skal lede til en aftale om den endelige version af rammeprogrammet: Horizon 2020 forventes at være på plads omkring juni 2013. Af særlig interesse har været spørgsmålet, om hvorvidt krav om Open Access (OA) ville blive styrket i Horizon 2020 – set i lyset af det pilotforsøg, om “best effort” ift. OA, der kører i det nuværende rammeprogram, FP7.

MEP Britta Thomsen kunne i går berette for undertegnede, umiddelbart efter afstemningen i EP, at der har været en hel del diskussion om OA, og at der har været holdt en del seminarer m.v. for medlemmerne af EP. Britta Thomsen nævnte bl.a. at et af spørgsmålene har været, hvem har ejerskab af “produktet” (forskningspublikationen). Iflg. Britta Thomsen foreligger der nu et kompromis-ændringsforslag ift. OA, der er langt mere detaljeret end Kommissionens oprindelige forslag. Ændringsforslaget mht. OA er ikke tilgængelig i skrivende stund, men det forholder sig tilsyneladende sådan, at OA er én af EP hovedprioriteringer ift. Horizon 2020.

Herudover kan det nævnes, at der vil være en ny pilot, i Horizon 2020, om “open access to scientific data”; dvs. at visse fagområder formentlig vil blive mødt af en såkaldt “special clause” om dataforvaltning og -adgang, i deres bevillingsskrivelser.

Læs mere på EU’s website, fx pressmeddelse fra i går, 28. nov. her: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20121126IPR56414+0+DOC+XML+V0//EN&language=DA

Eller om Horizon 2020 og Open Access i Kommissionens forslag, her: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-790_en.htm

 Af Bertil F. Dorch (Det Kongelige Bibliotek / KUBIS)