Offentlige forskningsråd og fonde vedtager Open Access-politik

Pressemeddelselse om ny Open Access-politik

Forskere skal offentliggøre deres forskningsresultater, så alle frit kan læse og drage nytte af dem. Det er målet med den Open Access-politik, som Det Frie Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond, Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation nu lancerer.

Open Access betyder fri adgang for alle til at læse og anvende videnskabelige resultater via internettet. Fri tilgængelighed er afgørende, fordi nye erkendelser og opdagelser altid bygger på andres forudgående arbejde. 

‘Fri adgang til forskningsresultater er til gavn for hele samfundet – ikke mindst for virksomheders muligheder for at øge deres innovation og hermed bidrage til den samfundsøkonomiske vækst. Med vores fælles Open Access-politik håber vi at sætte skub i processen med at fremme den åbne, forskningsfaglige publicering af forskningsresultater, som også er i gang internationalt. Her skal Danmark være med, så vi kan sikre et bedre grundlag for at styrke Danmarks status som førende viden- og iværksættersamfund’, siger bestyrelsesformanden for Det Frie Forskningsråd, Jens Christian Djurhuus, der længe har været fortaler for Open Access.

Som det er i dag, står forskerne og forskningsinstitutionerne over for det samme paradoks: de udfører forskningen, sammenfatter resultaterne i videnskabelige artikler, indsender artiklerne til videnskabelige tidsskrifter, der får dem gratis kvalitetssikret af andre forskere inden publicering. Herefter køber forskerne og forsk-ningsinstitutionerne retten til at læse de resultater, de selv står bag.  

Den situation er uholdbar. Internationalt er der allerede en stærk proces i gang for at udbrede brugen af Open Access. EU-Kommissionen, Harvard University, National Institutes of Health i USA og Wellcome Trust i Storbritannien er eksempler på forskningsfinansierende institutioner, der forsøger at udbrede Open Access via strategier og politikker.

‘Både det internationale forskningssamarbejde og samarbejdet mellem offentlig og privat forskning har stor betydning for en effektfuld omsætning af forskningsresultater til vækst og velfærd. Open Access kan bidrage til, at alle deltagerne i dette samarbejde hurtigere får adgang til ny viden og dermed hurtigere kan omsætte forskningen til værdi for samfundet’, siger formanden for Det Strategiske Forskningsråds bestyrelse, Peter Olesen.

Også formanden for Danmarks Grundforskningsfond Klaus Bock glæder sig over den nye politik og udtaler:

‘Vi er godt klar over, at en fuldbyrdet overgang til Open Access ikke finder sted lige med det samme. Men på sigt skal vi have ændret publiceringsmodellen, så alle brugerne sikres fri adgang til at læse og anvende forskning, der allerede er betalt med skattekroner. Med vores fælles Open Access-politik forsøger vi at sætte skub i denne udvikling’.   

Om den fælles Open Access-politik

Med den nye politik ønsker forskningsråd og fonde at udbrede Open Access som standard i videnskabelig publicering. Målet er, at alle videnskabelige artikler, som er kvalitetssikrede i peer review og optaget i et videnskabeligt tidsskrift, skal kunne læses og distribueres uden finansielle, tekniske eller juridiske restriktioner.

Af politikken følger, at publicerede videnskabelige artikler, som er resultatet af hel eller delvis finansiering af de fem forskningsråd og fonde, skal gøres frit tilgængelige for alle via Open Access.

Beslutningen om at implementere Open Access tager udgangspunkt i en model, hvor forskeren parallelpublicerer den peer reviewede forskningsartikel i universiteternes digitale arkiver – repositorier – eller i et emnespecifikt repositorium typisk 6 eller 12 måneder efter at artiklen er publiceret.

Foruden krav om parallelpublicering søger politikken at sikre forskerne et bedre ståsted med hensyn til ophavsret til egne artikler i forbindelse med videnskabelig publicering.


Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd Jens Christian Djurhuus, e-mail: [email protected], mobil 20 43 58 99.

Formand for Danmarks Grundforskningsfond Klaus Bock, e-mail: [email protected], mobil 22 19 50 02.

Bestyrelsesformand for Det Strategiske Forskningsråd Peter Olesen, e-mail: [email protected], tlf. 22 49 52 10.

Formand for Højteknologifonden Jørgen Mads Clausen, e-mail: [email protected], tlf. 33 63 72 82.

Formand for Rådet for Teknologi og Innovation Conni Simonsen, e-mail: [email protected], tlf. 44 80 50 31.

Kontorchef Grete M. Kladakis, Styrelsen for Forskning og Innovation, e-mail: [email protected], mobil 2518 66 28.