Formandsskifte pr 4. marts

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers formand igennem 5 1/2 år, Bertil F. Dorch, har pr 3. marts 2020 valgt at træde tilbage. Det sker helt udramatisk. Læs Bertils afskedstale her nedenfor.

Bestyrelsen har pr. 4. marts 2020 rekonstitueret sig med den hidtidige næstformand, Karin Englev fra Det Kgl. Bibliotek, AU Library (Emdrup), som formand frem til generalforsamlingen i september 2020. Gitte Bruun Jensen fra DTU Bibliotek er af bestyrelsen valgt som ny næstformand.

Læs her Bertils afskedstale:

Som I ved, så vedtog generalforsamlingen sidste år foreningens strategi for fremtiden. Foran os ligger implementeringen af strategien – og en af de næste strategiske aktiviteter er en workshop om kompetencer til april.

Udover at finder ud af, hvordan DFFU skal arbejde med kompetencer, så skal foreningen også se på sin organisering, sin medlemsmodel og sin økonomi – samtidig med at foreningens normale aktiviteter fortsætter som hidtil.

Herunder næste årsmøde, som foregår i Middelfart til september og vil handle om “Bibliotekernes Verdensmål” – i høj grad et emne, der peger frem mod en bæredygtig fremtid – og nok er klimaet vigtigt – men stærke institutioner og samarbejder omkring viden, forskning og uddannelser, er en forudsætning for en bæredygtig fremtid for FFU-bibliotekerne.

Til årsmødet er det også 6 år siden, at jeg første gang blev valgt til formand. Jeg sidder på min tredje 2-årige periode og stiller ikke op igen til en fjerde. For at paracitere et par gode talere:

“Alas, six years is far too short a time to live among such excellent and admirable hobbits.”

Nuvel, efter afstemningen om strategien sidste år er den parlamentariske situation uændret. Bestyrelsen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at formanden fortsætter. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage og jeg vil nu benytte en gunstig lejlighed til at gøre det.

Det er ikke hensigtsmæssigt, at en afgående leder låser mulighederne for at fremtidens opportunities kan udfolde sig: Jeg har sammen med nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer sat en mulig retning for foreningen – som Generalforsamlingen har godkendt – men det er foreningens medlemmer og den fremtidige bestyrelse, der skal tegne detaljerne i fremtidens forening; det er jeres virke, der skal udfylde DFFUs fremtidige rolle.

Meget er forandret i bibliotekslandskabet – ikke blot siden 1978 eller 2008, men også siden 2018, hvor jeg sidst blev valgt.

Der er et halvt år, til at nye formandskandidater kan melde sig – der er god tid til at medlemsinstitutionerne og andre gode kræfter forholder sig til DFFU’s rolle i det nye bibliotekslandskab.

Jeg går derfor af pr. den 3. marts og støtter op om, at den valgte bestyrelse fortsætter og konstituerer sig med næstformanden – Karin – som ny formand. Og så ses vi i øvrigt i Middelfart senere på året den 17. september!