England og EU åbner ladeporten til Open Access

Efter offentliggørelsen af Finch-rapporten (se DF-nyheder 29. juni) gik der ikke mange dage inden den engelske regering den 16.7. meldte ud, at den i vidt omfang accepterer rapportens anbefalinger om at forpligte forskere til at offentliggøre offentligt finansierede forskningsarbejder via Golden Open Access (d.v.s. at finansiering af adgang til artiklerne betales af forskerne i form af et ”gebyr” til tidsskrifterne og ikke ved abonnement på disse).  
 
Dagen efter (17.7.) udsendte EU-kommissionen så sin egen – meget vidtrækkende – meddelelse om Open Access.
 
EU’s nye Open Access Politik består ifølge denne udmeldelse overordnet i følgende:
 
1)    EU-finansierede forskningsartikler skal umiddelbart gøres tilgængelige via Gylden Open Access (med mulig for EU-finansiering)
2)    Eller også skal de gøres tilgængelige via Grøn Open Access i åbne repositories senest efter 6 måneder (dog 12 måneder for samfundsvidenskaberne og humaniora)
3)    Kommissionen vil anbefale medlemsstaterne at følge en tilsvarende politik,
4)    Kommissionen vil begynde at eksperimentere med åben adgang til de forskningsdata, der ligger til grund for artiklen
 
Se pressemeddelelsen her:
 
Der har allerede rejst sig en heftig international diskussion om de to udmeldinger fra England og EU. De har nu målbevidst har kastet sig ud i en usikker Open Access-situation, der inden for de næste 5 år radikalt vil ændre på vilkårene for videnskabelig publicering.