DEFF workshop om Forvaltning af Forskningsdata

Den 31. oktober afholdt en DEFF-projektgruppe en workshop om forvaltning af forskningsdata på Statsbiblioteket i Aarhus. Workshoppen markerede afslutningen af gruppens arbejde. I det forløbne år har projektgruppen undersøgt hvordan forskningsinstitutioner i ind- og udland lagrer, langtidsopbevarer og tilgængeliggør forskningsdata. Målet med projektet har været at afdække situationen i Danmark, finde eksempler på best practice og komme med anbefalinger til hvordan forskningssektoren i Danmark kan forbedre den nuværende praksis på området.

Workshoppen havde seks oplægsholdere. Martin Donnelly fra Digital Curation Center (DCC) holdt et oplæg om data forvaltningsplaner i Storbritannien og DCC’s software til at styre data forvaltningsplanerne. Anne Sofie Fink Kjeldgaard, Dansk Data Arkiv (DDA), holdt et oplæg om DDA’s mangeårige erfaringer med at bevare og tilgængeliggøre forskningsdata. Niels Ole Finnemann, Aarhus Universitet, holdt et oplæg om sin erfaring med forvaltning af forskningsdata og hvilke krav forskeren stiller til softwaren når det drejer sig om søgbarhed og tilgængeliggørelse. Åke Nordlund, Københavns Universitet, holdt et oplæg om sin naturvidenskabelige erfaring med forvaltning af forskningsdata. Børge Obel, Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (DeIC) og Aarhus Universitet, holdt et oplæg om DeIC og hvordan DeIC kan være med til at sikre en bedre infrastruktur til at bevare og tilgængeliggøre forskningsdata. Endeligt fremlage Jesper Boserup Thestrup, Statsbiblioteket, projektgruppens konklusioner og anbefalinger. Charlotte Autzen fra Købehavns Universitet fungerede som moderator og sikrede at dagen forløb efter planen.

Der var 56 deltagere i workshoppen. De fleste kom fra forskningsbiblioteker. 3 kom fra Norge.

Hvis du vil vide mere om projektet eller workshoppen kan du kontakte Jesper Boserup Thestrup på [email protected]