Det Kongelige Bibliotek sætter fokus på IT-support med ny service

4 betjeningsenheder under Det Kongelige Bibliotek (Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Diamanten og Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek), etableret et nyt tilbud til gavn for brugerne: en ugentligt IT-helpdesk.


Formålet er først og fremmest, at
tilbyde support på de IT-relaterede biblioteksservices såsom trådløst net, kopi, print og scanning, login til forskellige systemer osv. IT-helpdesk’ne er bemandet af en medarbejder fra Det Kongelige Biblioteks IT-afdeling samt en medarbejder fra biblioteket. Det er først og fremmest den åbenlyse fordel for brugerne der modtager en mere målrettet service på IT-spørgsmål, og hertil ligger der også et ønske om øget videndeling og kompetenceudvikling til grund for tiltaget: medarbejderne fra KB’s IT-afdeling får set hvordan deres arbejde med metadata og brugergrænseflader, slår igennem ude på bibliotekerne hvor brugere og medarbejdere møder systemerne og herudover fordre samarbejdet mellem IT-medarbejdere og medarbejderne på bibliotekerne, værdifuld videndeling.