Frække Taiga slår til igen

Frække Taiga slår til igen!

Taiga er er forening af universitetsbiblioteksouschefer m.v. De arbejder for radikal fornyelse af forskningsbibliotekssektoren og udgiver med jævne et sæt provokerende statements. For 2011 er de flg. og de gælder alle hvad der forventes at ske inden for de næste fem år!

1. Universiteterne vil udvikle fladere strukturer. Universitetsbibliotekerne vil have mindre autonomi og være vil være blevet opslugt af andre universitetsenheder.

2. Radikalt bibliotekssamarbejde. Inden for 5 år vil universitetslederne gennemføre væsentlige reduktioner af biblioteksbudgetterne og forventer, at bibliotekerne indleder radikalt samarbejde med andre biblioteker: fællesejede samlinger, deep outsourcing, delt medarbejderstab, fælles services

3. Fælles fysisk rum. Universitetsbibliotekerne vil dele deres fysiske rum med andre universitetsservices.

4. Bøger som pynt. Informationsforsyning vil være komplet digitaliseret, og bøger vil kun blive brug til udsmyknings af læsesale m.v.

5. Ikke mere systematiske boganskaffelser. De vil blive erstattet af brugerdrevne, on-demand anskaffelser.

6. Ny form for kontaktbibliotekar. Nye systemer til forvaltning af forskningsdata vil føre til en ny form for kontaktbibliotekarordning.

7. Medarbejderomrokering, afskedigelser og genoptræning.

8. Biblioteket i skyen. Alle bibliotekssamlinger, systemer og services vil emigrere til skyen.

9. Butikstjenester vil blive elimineret.

10. Overforsyning med MLS’er (vist nok cand.bibl.’er)

Se hele Taiga’s tekst her: http://taigaforumprovocativestatements.blogspot.com/