Strategiworkshops

Hermed følger oversigt over de fastlagte workshops i forbindelse med DFFU strategiarbejdet. Som udgangspunkt for workshops benyttes bestyrelsens udpegede 3 søjler: Forskning & viden, Uddannelse & læring, Samfund & praksis.

HUSK: Tilmelding til workshops på sekretariat@dfdf.dk.

Workshop 1: Det nye FFU-bibliotek – behov for nye kompetencer?

Dato: 14.05.2019 kl. 10-15.

Deltagere: Medarbejdere ved fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.

Sted: Mødelokale 7, Akademikertårnet, Lindevangs Allé 2, 4. sal, 2000 Frederiksberg.

Teaser: Fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne er i løbende udvikling, og det betyder ændrede forventninger. Hvad betyder det for services og kompetencer. Vi inviterer ansatte ved Fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne til en workshop med fokus på, hvilke forandringer I oplever og hvad det kræver af jer. Hvilke tendenser og udviklinger ser i for jer selv og for FFU-bibliotekerne?  

Workshop 2: DFFUs faglige fora 

Dato: 20.05.2019 kl. 10-15.

Deltagere: DFFUs faglige fora.

Sted: Acm15 (A) 2.1.043, Aalborg Universitet, Sydhavnen.

Teaser:  På denne workshop stilles der skarpt på DFFUs faglige fora og deres virke i det fremtidige, foranderlige, biblioteksvæsen. DFFUs fora-struktur og -virke står helt centralt for foreningens arbejde og for fokus på kompetencer og services i fremtiden.

Workshop 3: Et samlet, tilgængeligt og synligt bibliotekstilbud

Dato: 27.05.2019 kl. 10-12.45 herefter afsluttende frokost

Deltagere: Relevante aktører fra hele bibliotekssektoren.

Sted: Centralbiblioteket i Odense/Borgernes Hus

Teaser: Fag- og forskningsbibliotekerne er i udvikling med fokus på at sikre åbenhed og adgang for alle borgere – ikke kun for den studerende og forskeren. Til denne workshop udforsker vi potentialet for samarbejdet mellem fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteket og den øvrige bibliotekssektor, så forskere, studerende og borgere oplever et samlet, tilgængeligt og synligt bibliotekstilbud.

Workshop 4

Dato: 03.06.2019 kl. 10-15.

Deltagere: Fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekernes ledelser og DFFUs bestyrelse.

Sted: CBS Bibliotek.

Teaser: Denne workshop planlægges nærmere efterhånden, som vi får nye indsigter.