Videnskabsministeren vil gøre al forskning gratis og tilgængeligt