Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

I forbindelse med årets generalforsamling i Dansk Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker skal der vælges nye bestyrelsesmedlemmer.

Valggruppen – personlige medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges.

Karin Englev, Roskilde Universitetsbibliotek og Louise Naomi Vetner, UC Nordjylland er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode, 2017-2019.

Valggruppen – institutionelle medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges.

Gitte Bruun Jensen, DTU Bibliotek og Nils Thidemann, Aalborg Universitetsbibliotek er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode, 2017-2019.

I ingen af valggrupperne vil der være valgt suppleanter i den kommende valgperiode.