Eksperimentet Anvil Publishing – ny platform til digital publicering indenfor humaniora

I et samarbejde mellem de to amerikanske nonprofitorganisationer, Council on Library and Information Resources (CLIR) og National Institute for Technology in Liberal Education (NITLE), er det eksperimentelle publiceringsprojekt Anvil Publishing blevet lanceret. Projektet præsenteres som løsningen på den aktuelle krise i forlagsverdenen, hvor de traditionelle forlagsmodeller løbende hæver omkostningerne og samtidig begrænser udviklingen af innovative, digitale publiceringsformer.

Anvils ambitioner er skyhøje. Målet er at revolutionere monografi-genren i det digitale landskab, men samtidig at forene revolutionen med den traditionelle publiceringsverdens stræben efter videnskabelig kvalitet (peer review). Anvil vil dog eksperimentere med forskellige former for peer review tilpasset det enkelte projekt, og forudser at alle former lige fra det traditionelle ’double blind’ til ’fuldt åben peer-to-peer’ vil kunne bringes i spil.

Revolutionen af monografi-genren, som Fred Moody henviser til som ’post-monografi’, skal indlejre den videnskabelige kommunikation i de digitale mediers muligheder, hvor interaktivitet, open access og dialog er i centrum. Projekter fra Anvil vil blive distribueret under en Creative Commons-licens, og derudover har ”forlaget” planer om at teste forskellige forretningsmodeller.

Forlaget håber på at kunne sætte det første publiceringsprojekt i søen i løbet af første halvdel af 2013, og det bliver spændende at se hvor eksperimentet bærer hen.

Læs mere om Anvils ambitioner i dette interview med redaktør Fred Moody (fra ’The Chronicle of Higher Education’) Digital Killed the Analog Star: An Interview with Fred Moody of Anvil Academic Press.

Af Ditte Schjødt Svensson (AU Library, Fuglesangs Allé).