Open Access – Det Frie Forskningsråd underskriver Berlin Deklarationen

Sakset fra Styrelsen for Forskning og Innovation 

Det Frie Forskningsråd understreger sit fokus på formidling og bedre udnyttelse af forskningsresultater ved at underskrive Berlin Deklarationen om Open Access.

Det Frie Forskningsråd underskrev ultimo 2011 ‘Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities’, som er en milesten i definitionen af og arbejdet med Open Access til videnskabelig information.

Bestyrelsesformanden for Det Frie Forskningsråd Jens Christian Djurhuus udtaler:

– Med underskrivelsen af Berlin Deklarationen markerer vi rådets engagement for at styrke den forskningsfaglige videndeling. Open Access er et afgørende instrument i dette arbejde til gavn for danske og internationale forskningsmiljøer, den tværvidenskabelige forskning og – ikke mindst – private virksomheder, der vil få bedre muligheder for at styrke innovationen og derved den økonomiske vækst.

Berlin Deklarationen

Målet med Berlin Deklarationen er at fremme udnyttelsen af den videnskabelige information. I denne sammenhæng betragtes de store fremskridt inden for kommunikationsteknologien – specielt internettet – som afgørende i fremtidens videndeling. Deklarationen definerer Open Access som fri, uigenkaldelig og verdensomspændende adgang – for alle brugere – til at benytte de videnskabelige resultater, herunder supplerende materialer som eksempelvis data.  

Andre underskrivere inkluderer Harvard University, Max-Planck-Gesellschaft, CERN, Smithsonian Institution, Vetenskapsrådet i Sverige og Norges Forskningsråd. Af danske universiteter har Copenhagen Business School og Roskilde Universitet underskrevet deklarationen.