”Gamification” og brugerundervisning

Games er ved at blive en hot trend i forbindelse med udvikling af undervisning i informationskompetence. Decemberudgaven af C&RL News har to case-artikler om emnet:

Den ene artikel af Monica Fusich m.fl. om : HML-IQ: Fresno State’s online library orientation game

http://crln.acrl.org/content/72/11/626.full

Den anden er af Karen Markey m.fl. om: BiblioBouts: What’s in the game? (online social gaming i udvikling af søgefærdigheder) 

http://crln.acrl.org/content/72/11/632.full