At gøre det lettere at finde videnskabelig litteratur: rapport fra SAGE

Forlaget SAGE har udsendt et ”white paper” med titlen: Improving the Discoverability of Scholarly content in the Twenty First Century. Sage, 2012.
 
Discoverability (findbarhed?) er et af tidens populære – og vigtige – begreber i informations- og bibliotekssektoren. Det dækker over hvor let det er for forskerne at finde information (content), der er nødvendig for deres forskning og andre aktiviteter. Forbedring af ”discoverability” forudsætter bedre samarbejde mellem de videnskabelige forlæggere, forfatterne, udviklerne af søgemaskiner, databaseleverandører, abstracting og indexing tjenester, bibliotekssystemleverandører og biblioteker.
 
Papiret giver en udmærket indføring i discoverability-begrebet, udviklingen af discoverability igennem de senere årtier samt konsekvenserne for bibliotekerne og det videnskabelige publiceringssystem.
Papiret kan læses her: http://www.sagepub.com/repository/binaries/librarian/DiscoverabilityWhitePaper/