Amerikanerne gør oprør mod fortrolighed om licenspriser