Data Scientist Training for Librarians (DST4L) afholdes for første gang i Europa den 9 – 11 september 2015

Mængden af data fra forskningsprojekter vokser eksponentielt. Digitalisering, nye instrumenter og nye metoder skaber data i hidtil uset omfang. Dette er der behov for at sætte fokus på inden for DFFU-sektoren.

Det giver samtidig nye spændende muligheder for at:

  • udnytte de indsamlede data mere intensivt og i nye sammenhænge.

  • kombinere datasæt på tværs af projekter. For at visualisere data.

  • afdække skjult og implicit viden i datasæt.

  • etablere nye samarbejder samt fremme og accelerere forskning og innovation.

Har bibliotekarer en rolle i denne udvikling – det tror vi!

DST4L er rettet specifikt mod bibliotekarer og forskningsbibliotekarer. Kurset har internationale instruktører, som er specialister i at undervise ikke-eksperter indenfor databehandling, dataanalyse og visualisering.

 

Grib muligheden for at åbne døren til en ny og spændende karriere!

DST4L vil give et helt unikt indblik i hvad der bl.a. rykker lige nu i forsknings(biblioteks)verden og kunne være indgangen til en interessant karrier på et område, som er i stærk udvikling. DST4L giver ikke bare et indblik i data science, men også direkte praksiserfaring, da kurset i høj grad er baseret på hands-on træning. Derfor er det også essentielt at man ikke er bange for at blive udfordret på sine evner – ikke mindst IT-mæssige kompetencer – det er dog parathed til dette, som er vigtigt og ikke nødvendigvis at man mestrer Python og GitHub fra en start.  Vi håber at kurset kan være med til at skabe en interesse blandt DST4L deltagerne for Data Science, fordi vi tror at biblioteksfolk besidder nogle grundlæggende kompetencer, som i kombination med stærkere IT-færdigheder og analytiske færdigheder, kunne blive en ekstrem stærk kompetenceprofil.

Meld jer til her http://www.altbibl.io/dtu/! Inden den 10. juni. NB! Der er et stærkt begrænset antal pladser.

 

 Hvem står bag DST4L

DTU Bibliotek og DTU Bibliometri og Data Management er værter og medarrangører af DST4L sammen med EU-projektet FOSTER (https://www.fosteropenscience.eu/ ) og Chris Erdmann, Bibliotekschef for Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, der også har været det oprindelige ophav til DST4L, et kursus som to gange tidligere er blevet afholdt med succes i USA.