OCLC-analyse af bogudlånet i forskningsbiblioteker

 

En kommende artikel i College and Research Libraries redegør for resultaterne af den histil mest omfattende analyse af bogudlånet i amerikanske forskningsbiblioteker.

 

Blandt resultaterne er flg.:

·         Det gennemsnitlige årlige udlån pr. bog var på 0.11

·         7.2% af bogsamlingerne tegnede sig for 80% af udlånet

·         Få bøger blev meget brugt, og store dele af samlingerne var ubrugte

·         Sandsynligheden for at en bog bliver udlånt er højere, hvis den tidligere har været udlånt

Resultaterne overrasker næppe, men de dokumenterer det indtryk, man hidtil har haft af udlånsmønstret for forskningsbibliotekernes bøger. Og rejser spørgsmål ved den hidtidige just-in-time anskaffelsesmodel.

Se hele pressemeddelelsen her med link til data.