Forum for Formidling af Ophavsret

Forum for Formidling af Ophavsret

Ophavsret er blevet noget af det mest omtalte på alle landets biblioteker, og det er derfor ganske naturligt, at Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker også styrker arbejdet med at udbrede information på området.

Formålet med Forum for Formidling af Ophavsret er således at styrke og udbrede kendskabet til ophavsret inden for forsknings-, fag- og uddannelsesbiblioteksområderne, samt understøtte disse biblioteksområders formidling af ophavsretten.

Forummet har desuden til opgave at informere hovedbestyrelsen om udviklingen på ophavsretsområdet.
 
Forum for Formidling af Ophavsret blev etableret i 2013 og har blandt andet afholdt følgende konferencer: 

– D. 22. oktober 2014: Ophavsret på biblioteket – en daglig balance mellem lovgivning, aftaler og licenser.

– D. 24. april 2015: Sådan arbejder Copydan – temadag med fokus på principperne bag ophavsretten.

– D. 14. april 2016: Formidling af ophavsretten – erfaringer, inspiration og gode råd.erfaringer, inspiration og gode råd.