Knowledge Exchange fortsætter og udgiver ny rapport om preprints

Danmark er fortsat med i Knowledge Exchange (KE) samarbejdet, siden juni 2019 med Styrelsen for Forskning og Uddannelse i stedet for DEFF som dansk partnerorganisation.  

KE offentliggør mange resultater fra igangværende projekter lige nu, og har senest publiceret en ny rapport om preprints.

Formålet er blandt andet, at ansatte i forskningsbibliotekssektoren skal have glæde af resultater og viden fra dette samarbejde.

Den seneste rapport fra KE Accelerating scholarly communication – The transformative role of preprints“, er en analyse af, hvilken rolle preprints spiller I den videnskabelige publiceringproces. Preprints defineres som versioner af forskningsartikler typisk før peer-review og inden den endelige publicering i et tidsskrift.

Ud over et omfattende literature review, har KE foretaget interviews med 38 forskellige interessenter på tværs af 6 europæiske lande, deriblandt forskere, forskningsinstitutioner, fundere og preprint servere/service udbydere for blandt andet at undersøge følgende spørgsmål:

Hvad er de væsentligste fordele og ulemper ved preprints?  Hvilken værdi tillægges preprints og hvilken rolle spiller twitter i distributionen af preprints? Hvem vil være ansvarlig for at distribuere preprints i fremtiden? Og vil det ændre traditionelle tidsskrifters publicering?

Læs mere her

Den endelige rapport

Et resumé

KE Website

I er meget velkomne til at kontakte Anna Mette Morthorst, Danmarks repræsentant i Knowledge exchange gruppen, hvis I vil vide mere om rapporten eller KE’s (øvrige) aktiviteter.

Anna Mette Morthorst, [email protected]

The Knowledge Exchange (KE) er seks nationale organisationer I Europa som arbejder for at udvikle digitale infrastrukturer og services til gavn for forskning og videregående uddannelser, primært med fokus på  Open Access og Open Scholarship (Open Science).  CSC i Finland, CNRS i Frankrig DFG I Tyskland, Jisc in England og  SURF i Holland og Styrelsen for Forskning og Uddannelse SFU i Danmark.