Læserundersøgelse – REVY (Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker)

Kære kollega, 

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers tidsskrift REVY har eksisteret i efterhånden rigtig mange år og udgives både i et relativt stort trykt oplag og i en online version. 

Det er dog uklart, i hvor høj grad REVY faktisk læses, og hvordan og hvorfor det i givet fald læses. 

Herudover kan vores læsere have ønsker til tidsskriftet, som aldrig når frem til redaktionen. 

Af disse grunde har Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers bestyrelse nu besluttet at igangsætte en læserundersøgelse. Til det formål har vi udarbejdet et kort spørgeskema, som vi håber, at du kan afse tid til at besvare.  

Som tak for hjælpen har du mulighed for at vinde en boggave, hvis du svarer inden 1. marts 2022

Du finder spørgeskemaet lige her 

På forhånd tak! 

Bestyrelsen, Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker