Nyt fra UBVA. Linking ingen ophavsretskrænkelse

Nyt fra UBVA. Linking ingen ophavsretskrænkelse

Den 14-02-2014

 

Ny dom fra EU-Domstolen

 

Links til ophavsretligt beskyttet materiale er ikke i strid med ophavsmandens eneret. Det har EU-domstolen netop slået fast med C-466/12 (Svensson).

Må man linke til ophavsretligt beskyttet materiale på Internettet uden tilladelse fra ophavsmanden? Netop det spørgsmål har gennem tiden været genstand for heftig debat i de ophavsretlige kredse. Bl.a. har der været stor uenighed om, hvorvidt deeplinking (dvs. link til andet end en hjemmesides forside) er offentlig fremførelse omfattet af ophavsmandens eneret. Derfor er det ikke uden grund, at mange ophavsretsinteresserede, herunder UBVA, med længsel har set frem til denne sag. EU-domstolen har her taget stilling til, om linking er offentlig fremførelse, som kræver tilladelse fra ophavsmanden, eller ej.

Domstolen nåede frem til, at linking til lovligt materiale ikke er offentlig fremførelse, medmindre man linker til stof, der er lagt på nettet uden samtykke fra rettighedshaverne, eller der er sket omgåelse af en kopibeskyttelse.

Du kan læse hele dommen her.

 

Med venlig hilsen
Morten Rosenmeier
Formand, professor, Ph.d.

D 3532 3161 
Emorten.rosenmeier@jur.ku.dk

AC/UBVA
Udvalget til Beskyttelse
af Videnskabeligt Arbejde

 

T
F

+45 3369 4040
+45 3393 8540

E
W

ac@ac.dk
www.ubva.dk