Syddansk Universitetsbibliotek – i katastrofens tegn

Der var dømt katastrofe, da Syddansk Universitet fra 6.-13. februar var målet for tusind gymnasieelever i et projekt, som var ledet af Syddansk Universitetsbibliotek i forbindelse med gymnasiernes store AT-opgave i 3. g.

Formålet med elevernes besøg var dels at give dem chancen for at være studerende på et universitet for en dag. Og dels at give dem konkrete input til, hvordan de løser den AT-opgave, hvis emne de netop (30. januar) havde fået udstukket på deres gymnasium.

Det er her, at det katastrofale kommer ind. Temaet for den landsdækkende opgave er netop katastrofe. Gymnasieeleverne skulle vælge en katastrofe, belyse dens årsag og virkning. Og i fremstillingen skulle de anvende viden og metoder fra to forskellige fag, som er fra hvert sit hovedområde.

Mange forskellige forskere deltager
Derfor indvilgede en række af forskerne på Syddansk Universitet i at holde oplæg for eleverne ud fra forskellige vinkler, hvori temaet katastrofe indgår. Der blev blandt andet til indspark fra filosofer, religionsforskere, kemikere, biologer, sprogfolk og samfundsforskere.

Efter oplæggene besøgte eleverne Syddansk Universitetsbibliotek, hvor de med hjælp fra personalet, fik styrket deres informationskompetence og kunne søger efter bøger og andet relevant kildemateriale.

Realistisk forløb
– Vi vil gerne give de unge chancen for på egen krop at fornemme, hvad et universitet er. Og da vi samtidigt kan kombinere det med, at eleverne får inspiration til en konkret opgave, bliver forløbet meget realistisk, fortæller Thomas Kaarsted, som er formidlingschef ved universitetsbiblioteket og en af initiativtagerne til det kommende arrangement.

Eleverne kommer fra seks forskellige gymnasier fra Fyn og Sønderjylland. De fleste aktiviteter foregår i Odense, mens Alsion i Sønderborg er vært for det lokale gymnasium. Arrangementet er et led i universitetets brobygning og kaldes AT 2012

Læs mere om besøget i det seneste nummer af REVY