Forældreløse bøger: University of Michigan tester vandene

En hovedproblem i Google Book Settlement sagen har vist sig at være adgangen til ”orphan works”, d.v.s. værker, der er in-copyright men out-of print, og hvis forfatter ikke kan lokaliseres. Universitetsbibliotekaren ved U. of Michigan har nu besluttet at give forskere on-campus elektronisk adgang til forældreløse værker i bibliotekets samlinger, idet han hævder, at en sådan adgang er omfattet af US-lovgivning om fair use.  Biblioteksoffentligheden følger det dristige initiativ med tilbageholdt åndedræt: slipper UoM af sted med dette initiativ, er der formentlig hermed etableret en ny eller i hvert fald afklaret retstilstand på området.

Læs Orphan Works Wager: University of Michigan Giving Scholars On-Campus Access