BFI – Her skal du publicere for at få point i 2015

Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggører nu autoritetslisten knyttet til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) fremadrettet modsat tidligere, hvor de blev offentliggjort ved årets udgang.

Dette betyder, at man allerede nu kan se, i hvilke tidsskrifter eller på hvilke forlag man skal publicere for at opnå point gennem BFI.  

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministreriets hjemmeside: http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2015/her-skal-du-publicere-for-at-fa-point-i-2015