Mendeley som forskningsindikator

Referencehåndterings- og PDF-managerprogrammet Mendeley har udarbejdet “Mendeley Global Research Report”, som er en global rapport om videnskabelige forskningsrutiner i relation til forskningsproduktivitet.

Mendeley har 2 mio. brugere på verdensplan, hvoraf størstedelen tilhører de natur- og sundvidenskabelige områder. På baggrund af data over deres brug af programmet formidler rapporten viden om deres forskningsvaner f.eks.: 

– Hvem læser flest forskningspapirer?

– Hvor lang tid bruger en Mendeley bruger i gennemsnit på at læse og organisere materialer programmet?

Rapporten illustrerer f.eks. en tilsyneladende sammenhæng mellem den daglige brug af Mendeley holdt op imod antallet af Nobelpriser pr. 10 mio. indbyggere.

Læs den fulde rapport på linket herunder, eller download PDF-version her:

http://www.mendeley.com/global-research-report

Af Jesper Mørch (Det Kongelige Bibliotek og KUBIS)