Kaffe- og videndelingsmøde om Wiley-aftalen mandag den 28.2.2022 kl. 11-12 på Zoom

Det Kgl. Biblioteks nationale licenskonsortium har på vegne af de danske universiteter og øvrige forskningsinstitutioner netop indgået en fireårig aftale med Wiley, der dækker perioden fra 2022 til 2025.

Som det var tilfældet med Elsevier aftalen sidste år, rummer den både fuld læseadgang til tidsskrifterne hos Wiley og Open Access publicering i hybride tidsskrifter til de artikler, der bliver udgivet af forskere på de institutioner, der er omfattet af aftalen. 

Forum for E-ressourcer var sidste år værter for et meget velbesøgt kaffemøde om Elsevier aftalen, og vi har allieret os med Pernille Hammelsø og Vibeke Clod-Svensson fra det nationale licenskonsortie, så I kan få samme mulighed for en gennemgang af Wiley-aftalen fra strategien bag forhandlingen til hvad forskerne rent praktisk gør, når de skal publicere.

Vi opfordrer alle til at stille spørgsmål – både i forvejen og på mødet – og være klar med input til diskussion. 

Tilmelding sendes til sekretariat@dfdf.dk. Mødelink udsendes torsdag den 24.2.