Tilburg stopper TICER-sommerskoler

Tilburg University meddeler, at man i august 2012 har arrangeret en TICER sommerskole for 16. og sidste gang.

Selvom Tilburg er glad for, at dette års sommerskole var en indholdsmæssigt succes, har LIS-afdelingen, der organiserer TICER, besluttet at stoppe tilrettelæggelse af kommende sommerskoler af en kombination af forskellige årsager, bl.a. økonomi, konkurrencen på området fra lignende aktiviteter fra bl.a. IFLA, samt pga. af bibliotekstjenester generelt flyttter “i skyen”, dvs. at fokus skifter fra in-house udvikling af tjenester til cloud-tjenester: Udveksling af viden om og erfaringer om lokalt udviklede tjenester bliver således mindre interessante end tidligere.

Tilburg vil dog forsætte sine aktiviteter “under TICER’s flag”, med bl.a. et nyt kursus for biblioteksledere.

Læs mere om TICER på http://www.tilburguniversity.edu/ticer

Af Bertil Dorch (KB/KUBIS).