Nye værktøjer til deling af forskningsdata

Af Christian Ertmann-Christiansen (Det Kongelige Bibliotek)

Der er stigende interesse for at dele, styre og publicere forskningsdata. DataStage og DataBank er nye systemer, som hjælper med det. DataStage indeholder faciliteter til at registrere metadata og dele filer via et webinterface, mens DataBank gør det muligt at gemme data i et repositorie, tildele Digital Object Identifiers fra DataCite og publicere til et bredere publikum. Systemerne er dermed i famile med Harvards Dataverse Network, som Det Kgl. Bibliotek stiller til rådighed for forskere på Københavns Universitet.

Systemerne udvikles af Bodleian Digital Library Systems and Services i DataFlow projektet projektet, som støttes af JISC, og de er tilgængelige under open source licenser.