Videoarkiv på CBS

Der produceres løbende video- og lydmaterialer på CBS, herunder af og til undervisning og i forbindelse med universitetets almindelige kommunikations- og PR arbejde. Herudover færdes mange forskere i eksterne forskningsformidlingssammenhænge og benytter ofte audiovisuelle medier i den forbindelse.

Der eksisterer således en forholdsvis etableret produktion af og praksis omkring brugen af billeder og lyd på CBS og denne må forventes at stige yderligere i takt med at:

       IKT-initiativer vinder frem

       undervisere og forskere bliver mere fortrolige med den tilgængelige teknologi

       studerende i højere grad efterspørger differentierede læringsmiljøer.

Af disse grunde har CBS indkøbt og implementeret videoarkivet Cast@CBS, en Kaltura Mediaspace løsning, der tilbyder en simpel og brugervenlig tilgang til arkivering og distribution af billed- og lydmedier.

CBS Bibliotek er systemejer til Cast@CBS og procesansvarlig for registrering og arkiveringsdelen af videoprojektet.

Der er flere fordele ved denne løsning:

Brugervenlighed: Dette kan, forhåbentligt, anspore også ikke-brugere til at udforske videomediets muligheder. Det er en meget enkel øvelse at uploade og med et par enkelte klik skubbe en optagelse videre ud i relevante formidlingsmiljøer.

Dokumentation: Giver mulighed for genbrug og sikrer vedligeholdelse af den institutionelle hukommelse.

Multi-medialitet. Undervisningen gøres mere fleksibel og mindre rumafhængig til gavn for den moderne studerende.  

Skrevet af Joshua Kragh Bruhn, CBS Bibliotek