Ny chefredaktør søges til REVY

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) søger en ny redaktør for foreningens tidsskrift REVY pr. 1. Januar 2021.

Som redaktør har du følgende opgaver:

• At være ansvarshavende redaktør for DFFUs tidsskrift REVY samt for foreningens præsentation på Facebook i henhold til de af DFFUs bestyrelse fastsatte redaktionelle retningslinjer.

• Det redaktionelle og økonomiske ansvar for REVY over for DFFUs bestyrelse.

• Redaktøren samarbejder efter behov med et redaktionsudvalg, hvis medlemmer udpeges efter indstilling fra redaktøren.

• At indsamle materiale, koordinere og forberede stof til 4 numre pr. år.

• At sørge for den grafiske opsætning og den elektroniske redigering af de enkelte numre – og at aflevere materialet klart til trykning i henhold til en forud fastlagt udgivelsesplan, og sikre at alle juridiske bindinger over for forfattere m.v. i den sammenhæng er afklaret.

• At sørge for, at REVY lægges op i elektronisk udgave på platformen OJS

• Samarbejder med tilknyttet grafiker.

• Ansvar for løbende kontakt til potentielle annoncører til REVY.

Som redaktør er du ansvarlig overfor DFFUs bestyrelse og deltager efter aftale i årsmødet i september samt i bestyrelsesmøderne i forbindelse med årsmødet og vinterinternatsmødet i marts.

REVYs produktionsomkostninger udgør i 2019 ca. 150.000 kr.

Vi forventer, at vores nye redaktør:

• Kan lede, koordinere og inspirere det redaktionelle samarbejde omkring REVY.

• Har blik for organisering, koordinering og overholdelse af deadlines.

• Har grafisk flair og kan se, hvordan den gode historie skrives og præsenteres.

• Har kendskab til og interesse for danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.

• Kan deltage i en overdragelsesperiode fra ultimo oktober, med endelig tiltrædelse som ansvarshavende redaktør senest 1. januar 2021.

Aflønning vil ske på honorarbasis efter hver udgivelse og forventes at udgøre ca. 60.000 kr. på årsbasis.

Har du spørgsmål til job eller til organisation, kan du kontakte DFFUs formand, Karin Englev, på telefon: 9135 6403 eller chefredaktør Jan Erik Hansen, på telefon: 9132 4506.

Ansøgning stiles til Formanden for DFFU og sendes til sekretariat@dfdf.dk senest den 1.august 2020 kl. 12.00. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler medio august 2020 i København.