FLIPD og DFFU inviterer til digitalt kaffemøde om redelighedsindsatsen i FFU-bibliotekerne den 16. marts kl. 13.00-14.00

 Redelighed er en central del af de fleste FFU bibliotekers undervisningsindsats. Særligt plagiering og strategier til at undgå plagiering fylder meget og er blevet ekstra aktualiseret i forbindelse med det seneste års række af nedlukninger, der har sendt studerende hjem og antallet af plagieringssager i vejret.   

På dette kaffemøde vil FLIPD stille skarpt på bibliotekernes lokale indsatser. Vi lægger ud med et par eksempler på konkrete initiativer og vil herefter invitere til diskussioner i grupper. 

Programmet ser sådan ud: 

13.00 Velkommen

13:05 – 13:15 Præsentation af kursusmoduler om referencehåndtering fra KUB/AUL/RUB v. Søren Davidsen RUB 

13:15 – 13:25 CBS Biblioteks rolle i implementeringen af obligatorisk kursus i redelighed v. Joshua Kragh Bruhn CBS

13.25 – 13.45 Diskussioner i grupper

13.45 – 13.55 Opsamling v. Lisbeth Ramsgaard Carlsen FLIPD

13.55 – 14.00 Stopplagiat.nu v. Joshua Kragh Bruhn FLIPD

14:00 Tak for nu

Tilmelding til: [email protected]

Link til mødet udsendes et par dage.