Et netværkende sekretariat

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) ønsker at gentænke foreningens sekretariat.

DFFU’s mangeårige sekretær, Hanne Dahl, har valgt at gå på pension med udgangen af juni. I den forbindelse bestræber DFFU’s bestyrelse sig på dels at sikre forsat opgaveløsning, men også at gentænke sekretariatsfunktionen. Formand Bertil F. Dorch udtaler: ”Vi ønsker at tilknytte en netværksskabende opgave til Sekretariatet, samt at løfte sekretariatsfunktionen ift. intern og ekstern kommunikation – udover som hidtil facilitering af arrangementer og møder, samt sekretariatsbistand ift. økonomi, bestyrelse og redaktionel bistand til REVY”.

Derudover er det tanken, at den nye sekretariatsfunktion også skal fungere som omdrejningspunkt for sponsoraftaler og networking, både internationalt og i de danske dele af bibliotekssektoren. Dermed indevarsles et skifte i den praktiske arbejdsdeling mellem bestyrelsesmedlemmer, REVY og sekretariat.

Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der bl.a. har udarbejdet en arbejdsbeskrivelse og afsøgt muligheden for at tilknytte en ressourceperson til foreningens sekretariat pr. tidsbegrænset kontrakt.

Foreningens næstformand, Nils Thidemann: ”Vi sigter mod at kunne præsentere det nye sekretariatet snarest muligt – hvis vi når det – forhåbentlig på fællesmødet for forumbestyrelserne den 14. juni”.

For yderligere oplysning kontakt venligst DFFU’s formand, Bertil F. Dorch på [email protected].