Monthly Archives: maj 2013

Fænomenet Massive Open Online Corses (MOOCs) fik for alvor gennemslagskraft i løbet af 2012 og vil ganske givet komme til at ændre måden hvorpå universiteter og uddannelsesinstitutioner arbejder med undervisning samt deres forhold til omverdenen. På Københavns Universitetsbibliotek er man nu gået aktivit ind i arbejdet med at understøtte universitetets nye kursusudbud.

Samarbejde med andre biblioteker og organisationer er et af de strategiske grundvilkår for moderne biblioteksudvikling. Et Open access tidsskrift, udgivet af biblioteksfolk, har fokus på dette område.

Som et produkt af det banebrydende Arcadia program (Cambridge University): rethinking the role of the research library in a digital age er der udgivet en bog om nytænkning af informationskompetence. Bogen er udgivet af Jane Secker og Emma Conan.

Efter manges opfattelse vil det nuværende videnskabelige publiceringssystem kun for alvor blive ændret, hvis forskerne selv overtager publiceringen i form af nye OA-systemer. Et nyt skud på denne stamme er eLife – på området biovidenskab og biomedicin.

Syddansk Universitetsbibliotek er i april gået i  luften med Summon i en betaversion. Biblioteket åbner således for én samlet fuldtekstsøgning i alle digitale ressourcer og katalogen.

Fornyelig udkom en oversigtsartikel om bibliotekssystemernes fremtid, i Information Standards Quarterly, 2012 Fall, 24(4):4-15: I artiklen, “The Future of Library Systems: Library Services Platforms”, beskriver Carl Grant, hvordan mange biblioteker i dag genovervejer de IT-platforme, som de anvender ift. at levere biblioteksservice, herunder deres integrerede bibliotekssystem (ILS), f.eks. Primo o.s.v.