Monthly Archives: maj 2013

Fænomenet Massive Open Online Corses (MOOCs) fik for alvor gennemslagskraft i løbet af 2012 og vil ganske givet komme til at ændre måden hvorpå universiteter og uddannelsesinstitutioner arbejder med undervisning samt deres forhold til omverdenen. På Københavns Universitetsbibliotek er man nu gået aktivit ind i arbejdet med at understøtte universitetets nye kursusudbud.

Det skorter ikke på bøger om bibliotekernes fremtid. Den nyeste er denne:

Samarbejde med andre biblioteker og organisationer er et af de strategiske grundvilkår for moderne biblioteksudvikling. Et Open access tidsskrift, udgivet af biblioteksfolk, har fokus på dette område.

Som et produkt af det banebrydende Arcadia program (Cambridge University): rethinking the role of the research library in a digital age er der udgivet en bog om nytænkning af informationskompetence. Bogen er udgivet af Jane Secker og Emma Conan.

Der er netop åbnet for adgang til læringsværktøjet “PhD on Track”, der er en bibliotekstjeneste rettet mod ph.d.-studerende. Tjenesten er resultatet af AUBs projekt med bl.a. universitetsbiblioteker i Bergen og Oslo. Projektet har ligeledes resulteret i en rapport inkl. anbefalinger ift. om bibliotekernes services til ph.d.-studerende.