Arrangementer | Årsmøde 2016 – Odense

Årsmøde 2016 – Odense

22. september 2016

Danske Fag- Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) –
Årsmøde 2016
22. og 23. september på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense

Formidling & Læring

FFU bibliotekerne står over for mange udfordringer de kommende år.

Én af udfordringerne er, hvordan vi formidler det digitale materiale, hvordan vi gør brugere opmærksom på, at det de downloader i vildskab, faktisk er faciliteret af FFU-bibliotekerne.

En anden udfordring er de unges læring. Hvordan støtter FFU-bibliotekerne den læring, der foregår på uddannelsesinstitutionerne, hvad virker på unge mennesker i dag, skal der simulationsspil og game med i undervisningen?

Årsmødeprogram

Torsdag 22. september 2016

10.00    Velkomstkaffe

10.30    Formandens velkomst v. Bertil Dorch

Fagligt tema 1:

Formidling

10.35

Will it blend? Blended learning og biblioteket

v. Jens Bennedsen, PhD, datalog og leder af ST Learning Lab, Aarhus Universitet

“Will it blend” – https://youtu.be/DORyTWjqg7U

Begreber som flipped classroom, blended learning, interaktive forelæsninger, 24-7 undervisning mm vinder frem indenfor undervisningen på universiteterne. Hvordan takler en underviser det? Hvordan understøtter vi det på universitetet? Hvilke værktøjer bruger vi? Hvordan ser en underviser bibliotekets rolle? I dette oplæg vil Jens Bennedsen– dels som underviser, dels som leder af en universitets pædagogisk enhed – komme med en status og nogle tanker om en fremtidig udvikling.

11.20
Nudging

v. Anne Glad, livsstilekspert og cand.mag. i Nordisk og Filmvidenskab, livsstilsekspert i DR1-programmet Kender du typen?

12.15 – 13.00 Frokost

13.00

‘Student-Centred Libraries: a UK Perspective’

Keynote: Liz Jolly, Director, Library and Information Services, Teesside University, Middlesbrough

14.00      Formandens politiske beretning v. Bertil Dorch

herunder information om ”Nationalbiblioteket” v. Steen Kyed, Kulturministeriet og Svend Larsen, Statsbiblioteket.

”50 års permanent revolution i forskningsbiblioteksvæsenet! En svanesang.” v. Erland Kolding Nielsen, Det Kongelige Bibliotek

14.30      Årets Postersession

DFFU’s bestyrelse og arrangementsgruppen bag DFFU’s årsmøde 2016 er glade for endnu en gang at kunne invitere til en postersession på årsmødets første dag.

14.30 – 15.30

Præsentation af posters, DFFU’s Fora og sponsorer på årsmødet – som speedtalks

15.30 – 16.30

Se Posters, besøg fora og sponsorer – der serveres en forfriskning undervejs.

16.30      Generalforsamling

18.30      Middag (bemærk ændret tid)

19.15      Underholdning v/Sebastian Dorset, som om sig selv skriver:

Skarp stand up tilsat lidt hygge
Sebastian Dorset er dansk stand-ups bebrillede, kloge, rare og gennemsyrede morsomme mand. Hans facon og stil kan virke afvæbnende, ja, nærmest hyggelig, men han er i allerhøjeste grad også i stand til at gå i flæsket på aktuelle emner på en ubarmhjertig morsom facon.”

20.15      Middag – forsætter

Fredag d. 23. september 2016

Fagligt tema 2:

Læring og værktøjer til læring.

9.00        God morgen

Keynote:Peter Holmboe, Adjunkt, Master IKT og Læring, UC SYD, Videncenter for Almen Pædagogik og Formidling, Research Centre for General Education

Unge it og 21st. Century Skills

I dag arbejdes der med it på mange forskellige måder i både fritid, skole og på uddannelser og mange steder bruges begreber som 21st. Century Skills, digital dannelse og digitalt indfødte i flæng.

Samtidig er der generel konsensus om at netop it-redskaber af forskellig karakter kan være med til at understøtte udvikling af kompetencer, som bredt anses som værende absolut nødvendige kompetencer for at kunne agere i både privat-, skole og erhvervsliv.

Dette oplæg med perspektiver på 21st. Century Skills vil undersøge og belyse om og hvorledes vi i Danmark udvikler skole og uddannelse til i højere grad at fokusere på arbejdet med kompetencer som eksempelvis kritisk tænkning, kollaboration, kommunikation og digital kreaktivitet i en meningsfulde sammenhænge.

10.00 – 10.30 Kaffepause

3 workshops om gamification/quiz, Video og E-læringsværktøjer rettet mod DFFU bibliotekerne

Hver workshop vil vare ca. 30 min., så alle kan besøge alle tre i løbet af 1½ time.

Kl. 10.30 – 11.05 – 11.40

Gamification

Afholder af workshop vedr gamification / quiz: Jesper Bo Callesen

Konsulent/underviser fra Metropol med fokus på læring og teknologi (Supportenheden for digital læring), og står bla. for udvikling af Gamification værktøjer.

Dagens workshop vil blive en introduktion til gamification og spilbaseret læring, samt en mulighed for at prøve det i praksis.

Kl. 10.30 – 11.05 – 11.40

Læringsvideoer med fokus på disciplinen ”Talking Head”

Afholder af workshop vedr læringsvideoer: Kristian Nøhr Jensen

Konsulent/underviser fra Metropol med fokus på læring og teknologi (Supportenheden for digital læring)

Beskrivelse: 

På denne mini-workshop vil du få viden om forskellige typer af læringsvideoer, du vil også få tips og tricks til hvordan du bruger din mobil til simple optagelser. Husk at medbringe mobiltelefon samt lækkert hår.

Video velkomsthilsen

Kl. 10.30 – 11.05 – 11.40

En digital platform for skabelse og deling af informationsfaglige e-læringsobjekter

En workshop forestået af:

Daniel Præsius, Informationsspecialist, Københavns Erhvervsakademi, KEA Bibliotek og Rasmus Thorbjørn Nielsen, Bibliotekar, AU Library

Daniel og Rasmus deltager i DEFF projektet E-læring, informationskompetence og biblioteksservice

Beskrivelse:

LearningLib.dk er en national digital platform for skabelse og deling af informationsfaglige e-læringsobjekter. I 2016 er platformen – i DEFF projektet E-læring, informationskompetence og biblioteksservice – blevet moderniseret specielt med fokus på brugervenlighed.

Platformen gør det muligt både at skabe egne e-læringsobjekter samt at genbruge, tilpasse og videreudvikle på andres.

Den primære målgruppe for indholdsproduktion er fagpersoner som arbejder professionelt med formidling og undervisning af informationsvidenskab i alle dens afskygninger.

På workshoppen vil du blive bekendt med LearningLib.dk og introduceret til at oprette egne læringsobjekter.

Deltagere må meget gerne medbringe egen computer og eksempler på spørgsmål og opgaver, evt. fra egen undervisning, som kan bruges i læringsobjekter.

12.15 Opsummering ved formanden

12.30 Frokost

Deltagergebyr:

Hele årsmødet med overnatning:
Medlemmer: kr. 3.900
Øvrige: kr. 4.200

Hele årsmødet uden overnatning:
Medlemmer: kr. 2.500
Øvrige: kr. 3.300

Torsdag 22. september med årsmødemiddag, men uden værelse:
Medlemmer: kr. 2.000
Øvrige: kr. 2.800

Torsdag 22. september uden årsmødemiddag, og uden værelse:
Medlemmer: kr. 1.600
Øvrige: kr. 2.300

Fredag 13. september
Medlemmer: kr. 800
Øvrige: kr. 1.300

 

 

Mødested:

Radisson Blu H.C. Andersen Hotel – Odense C

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet