Arrangementer | DANBIB I NYE KLÆDER – Metaforums temadag: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

DANBIB I NYE KLÆDER – Metaforums temadag: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

14. juni 2018

En temadag arrangeret af Metaforum, hvor vi sætter fokus på DanBib i et nyt basemiljø og med en dertil hørende ny Netpunkt-grænseflade. I princippet er DanBib ”bare” flyttet, men de nye omgivelser i den såkaldte databrønd betyder en helt anden basestruktur (kendt fra bibliotek.dk) og dermed en ændret tilgang til indholdet i fælleskatalogen. Flytningen har også resulteret i en kritisk gennemgang af de tilbud, der har været i det gamle system, samt et forsøg på nytænkning med afsæt i den nye platform.

 

Tilmeldingsfrist: 31. maj 2018

 

Dagens program:

9.30-10.00        Ankomst og kaffe

10.00-10.10      Velkomst v/Metaforum

10.10-12.00      Overordnet forskel mellem gammelt og nyt i grænseflader og databaser v/Nanna Agergaard, Karin Knudsen

Den nye originaldatabase inkl. flytning fra den gamle DanBib-base og validering v/Bodil Dalgaard-Møller

Match i det nye DanBib med overordnede referencer til den gamle klyngematch og værkvisning v/Linda Schwartz Karlsen

12.00-13.00      Frokost

13.00-14.20      Overvejelser og valg ved skabelsen af den nye Netpunkt-grænseflade. Oplægget vil komme ind på emner som CQL, facetter,

søgning, visning inkl. beholdning, bestilling, kilder og relationer m.m. v/Nanna Agergaard

14.20-14.50      Eftermiddagspause med kaffe/the og kage

14.50-15.40      Samspil med omgivelserne: WorldCat m.fl., genbrug via Zpunkt, OAI m.v. inkl. udveksling i forskellige formater v/Karin

Knudsen

Generel opsamling af DanBib-udviklingen v/Karin Knudsen

15.40-15.50      Tak for i dag v/Metaforum

 

Vel mødt til en spændende temadag

 

 

Deltagergebyr:

DFFU medlemmerKr. 800 kr.
Ikke DFFU-medlemmerKr. 950 kr.

 

Mødested:

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet