Arrangementer | Årsmøde 2017

Årsmøde 2017

21. september 2017

Danske Fag- Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) indbyder til Årsmøde 2017 den 21. og 22. september på

“Digitalisering = Tilgængelighed?”.

Strategier og politikker er altid udarbejdet ud fra et ønske om en ændring af status quo på et område; som ofte, fordi der findes et politisk ønske, om at øge eller fremme et særligt scenario – der findes altid et mål eller formål – et ideal, om man vil. Men strategier skal implementeres – de kræver en indsats for at deres mål kan realiseres. Nogen gange en meget stor indsats, undertiden en indsats, som det ikke opleves, at der er afsat afmålte eller dedikerede ressourcer til. Men står indsatsen så mål med resultatet? Efter alle gode kræfter har været i spil – er målet så nået?

På årsmødet ser vi nærmere på området “digitalisering”: Gennem de senere år har FFU-bibliotekerne anvendt mange ressourcer på indsatser vedr. digitalisering for at leve op til både nationale og lokale strategier om digitalisering. Eksempelvis har Danmark en fælles offentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 og regeringens digitale Vækstpanel har en vision om, at “Danmark skal være en digital frontløber, der er hurtigst og bedst til at udnytte og skabe gevinsterne ved digitalisering.”

Men hvad er resultatet: Er det skønne spildte kræfter, eller har digitaliseringen faktisk indtil videre ledt til større tilgængelighed?

Vi skal derfor tage temperaturen bl.a. på digitaliseringen af kulturarven, arbejdet med digital formidling af forskningen (herunder Open Access og Open Science) og digitaliseringen af den danske forskningsinfrastruktur m.m. Har digitaliseringen ledt til de ønske mål om “access” og “impact”?

Programmet vil løbende blive opdateret og vi beder alle holde øje med hjemmesiden.

 

Deltagergebyr:

DFFUmedlemmerKr. 3950
Alle øvrigeKr. 3950
Deltagelse en enkelt dag uden overnatning og middag: 2000 kr. (Skriv i notefeltet hvilken dag du i fald ønsker at deltage)Kr. 2000

 

Mødested:

Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
www.hotel-fredericia.dk

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet