Arrangementer | Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

23. januar 2014

Aarhus, den 5. december 2013

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i
Danmarks Forskningsbiblioteksforening
torsdag den 23. januar kl. 16.00 på Klarskovgaard i Korsør

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Indkomne forslag
– Forslag om vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen
3. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Michael Cotta-Schønberg

Bilag til dagorden:
Forslag til ændring af vedtægten for Danmarks Forskningsbiblioteksforening
Den nuværende vedtægt
Forslag til ny vedtægt

 

Der kræves ikke tilmelding for deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling.

For at være stemmeberettiget skal man senest den 26. december have aktiveret sit medlemskab af foreningen.
Aktiveringen sker ved at sende en mail med angivelse af navn samt arbejdsmail til df@statsbiblioteket.dk

 

 

Mødested:

Klarskovgaard – Korsør

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet