Arrangementer | Faglige Formiddage

Faglige Formiddage

03. marts 2021

Det bæredygtige vidensamfund – bygger på at forskning og uddannelse har adgang til viden og erfaringer via biblioteket.

DFFU er i marts vært ved tre faglige formiddage, hvor vi stiller skarpt på bibliotekets rolle i det bæredygtige videns- og velfærdssamfund. Disse faglige formiddage foregår digitalt, så man kan deltage fra eget skrivebord, og de vil erstatte det årlige vinterinternat på Klarskovgaard, som vi desværre har måttet aflyse i 2021 på grund af den aktuelle Corona situation.

Bæredygtighed må være et helt centralt mål for stort set alle menneskelige aktiviteter. Det er nemlig nødvendigt, hvis vi skal fastholde et realistisk håb om at overlade kommende generationer en verden, der er mere lige, mere i balance og mere livsbekræftende. Mange af os har indset det. Vi tænker globalt og handler lokalt – reducerer vores forbrug og øger vores genbrug. Men meget tyder på, at den forskning som vi tænker skal redde os – især fra klimaforandringer og livsstilssygdomme – kan være udfordret på sin bæredygtighed. Meget forskning genbruger nemlig ikke i tilstrækkeligt omfang eksisterende viden og kendte erfaringer.

Derfor fokuserer vi over tre formiddage især på, hvordan biblioteket er et centralt omdrejningspunkt, hvis vi i højere grad skal sikre, at forskning og uddannelser bliver mere bæredygtige, ved at nyttiggøre, genbruge og videreudvikle viden.

Program for DFFU Faglige Formiddage:

3.3.2021 kl. 10.00-11.30

Det bæredygtige danske velfærdssamfund v/ Steen Hildebrandt, professor, Ph.D. og forfatter

Det danske samfund står over for store muligheder; den grønne bæredygtighedsdagsorden skal nu gøres til virkelighed med inspiration fra FN’s 17 bæredygtighedsmål og med respekt for mange af principperne i det danske velfærdssamfund. Det kræver mod, kreativitet og nytænkning. Og det kræver folkeoplysning, folkelige dialoger og folkelig tillid.

11.3.2021 kl. 10.00-12.30

The power of many: citizen science, verdensmål og biblioteker v/ Thomas Kaarsted, souschef, Syddansk Universitetsbibliotek

Mange på FFU-bibliotekerne har stadig til gode at blive klog på begrebet ”citizen science”. Det forsøger vi at bøde på med dagens første indlæg. Kan vi redde vidensamfundet? Citizen Science som trend og fænomen. Citizen Science og FNs verdensmål. Excellence versus social impact. En ny kerneopgave for bibliotekerne? Dette er blot nogle af de temaer, som Thomas vil komme ind på i sit oplæg.

Datagenbrug – det nye sort eller det nye orange? v/ Mareike Buss, informationsspecialist, CBS bibliotek

Datagenbrug er et centralt tema inden for forskningsdata management og er blevet yderligere aktualiseret med publiceringen og tiltrædelsen af FAIR principperne i 2016. Der hersker altså en generel opfattelse af at datagenbrug er god praksis, der både fremmer forskningen og har en generel samfundsnytte. Datagenbrug er ”det nye sort”. Ikke alle discipliner, særligt inden for humaniora og samfundsvidenskab, har dog en tradition for datagenbrug. Etnografisk forskning tager f.eks. udgangspunkt i forskerens subjektivitet, som påvirker indsamling og fortolkning af data og gør det vanskeligt for andre forskere at genbruge disse data. På andre områder nyder forskning baseret på sekundære data mindre prestige end forskning baseret på primære data. Betyder det nye fokus på datagenbrug som god praksis og forskningspolitisk prioritering, at sådanne forskningsområder må tilpasse sig, fordi de ellers risikerer at blive marginaliseret? Er datagenbrug med andre ord ”det nye orange”, en tvangsjakke, der vil strømline forskningsmetoder på tværs af forskningsområder? Mareike vil i sit oplæg diskutere datagenbrug ud fra disse forskellige perspektiver og lægge op til en åben diskussion om, hvordan forskningsbibliotekerne kan positionere sig i dette spændingsfelt.

Bæredygtighed, cirkularitet og biblioteksvirksomhed v/ Sönnich Dahl Sönnichsen, ph.d., videnskabelig assistent, CBS

Tanken om den cirkulære, i modsætning til den lineære, økonomi har vundet større og større indpas i de senere år. I de danske FFU-biblioteker kan CØ bl.a. være relevant i indretningen af vores fysiske rum samt i overvejelserne om de materialer vi indkøber og videreformidler med henblik på meningsfuld konsumption. Sönnich vil i dette indlæg diskutere nogle af de udfordringer som FFU-bibliotekerne står overfor i den cirkulære økonomi og pege på de muligheder, tilgangen også tilbyder.

19.3.2021 kl. 10.00-12.00

Postersession: ideer, nye praksisser, råd og tips. Indhold vil blive opdateret.

Se separat poster kald.

Pris for deltagelse: 500 kr. for adgang til at deltage i alle 3 formiddage.

Da arrangementet er planlagt som én samlet pakke, er der ikke mulighed for at betale for enkelte dage, men det står naturligvis alle deltagere frit for at deltage i så meget, som man lyster.

 

Deltagergebyr:

Medlem af DFFUKr. 500 kr.
Ikke-medlem af DFFUKr. 800 kr.

 

Mødested:

Digital mødeindkaldelse følger.

Tilmelding

    Medlem af DFFU

    Tilmelding er bindende, men man er velkommen til
    at sende en anden i stedet. Dog skal sekretariatet
    sekretariat@dfdf.dk informeres af hensyn til det praktiske.