Arrangementer | FLIPD inviterer til temadag om online undervisning i bibliotekerne.

FLIPD inviterer til temadag om online undervisning i bibliotekerne.

21. januar 2021

2020 har indtil videre været én lang øvelse i omstilling, ikke mindst for bibliotekernes undervisningsindsats, som i stor udstrækning er flyttet online med de muligheder og begrænsninger der ligger i det. Dette vil fortsætte mange steder, også selvom verden så småt begynder at vender tilbage til en form for normalitet.

Det giver nu mening at se tilbage og tage bestik af hvad vi så egentligt har lært, hver for sig og i fællesskab, om os selv, om vores studerende, og ikke mindst om vores fag.

Dette vil FLIPD stille skarpt på, når vi inviterer til temadag på Roskilde Universitet torsdag d. 21. januar 2021.

Temadagen vil byde på indsigtsfulde oplægsholdere, der kan gøre os klogere på de helt store tendenser og klæde os på til en fremtid med øget fokus på ikke blot online undervisning men på kvaliteten i vores online undervisning. Vi vil diskutere egne erfaringer, gode såvel som dårlige, med engagerede kolleger og med repræsentanter for biblioteksledelsen, hvis opgave det bliver at sætte kursen for biblioteksundervisningen fremadrettet.

De temaer som FLIPD ønsker at zoome ind på er bl.a.

  • Skal forskningsbiblioteket satse endnu mere på online undervisning for at sikre fleksibilitet for studerende? Betyder online undervisning at vi kan varetage mere undervisning – eller mindre?
  • Risikerer vi at skabe statusforskelle i tilstedeværelsesundervisning vs. online undervisning?
  • Hvordan fastholder vi den høje standard, hvis vi fremadrettet skal rykke mere undervisning online? Eller er det omvendt? – Kan online undervisning faktisk højne kvaliteten?
  • Vil biblioteksundervisningen blive et online ”add-on”? – og er det positivt eller negativt?

 

Program og pris følger senere, men sæt kryds i kalenderen allerede nu, så du ikke går glip af en meget aktuel temadag for alle med interesse for undervisning.

 

Tilmelding

Medlem af DFFU

Tilmelding er bindende, men man er velkommen til
at sende en anden i stedet. Dog skal sekretariatet
sekretariat@dfdf.dk informeres af hensyn til det praktiske.