Arrangementer | FLIPD inviterer til temadag om online undervisning i bibliotekerne – online

FLIPD inviterer til temadag om online undervisning i bibliotekerne – online

21. januar 2021

2020 har indtil videre været én lang øvelse i omstilling, ikke mindst for bibliotekernes undervisningsindsats, som i stor udstrækning er flyttet online med de muligheder og begrænsninger, der ligger i det. Dette vil fortsætte mange steder, også selvom verden så småt begynder at vende tilbage til en form for normalitet.

Det giver nu mening at se tilbage og tage bestik af, hvad vi så egentligt har lært, hver for sig og i fællesskab, om os selv, om vores studerende, og ikke mindst om vores fag.

Dette vil FLIPD stille skarpt på, når vi inviterer til online temadag torsdag d. 21. januar 2021 kl. 10:00-14:30. 

Temadagen vil byde på indsigtsfulde oplægsholdere, der kan gøre os klogere på visioner og tendenser og klæde os på til en fremtid med øget fokus på det digitale møde. Vi har sørget for at afsætte tid til diskussioner med engagerede kolleger med udgangspunkt i de faglige oplæg.

Prisen for temadagen er DKK 500. Det er nødvendigt med tilmelding for at få online adgang.

Dagens program 

10.00: Velkommen v/ FLIPD

10.10: FFU-bibliotekernes erfaringer med online undervisning – highlights fra kvantitativ undersøgelse v/ FLIPD

10.30: Diskussion i grupper

11.05: Pause

11.15: Visioner for online undervisning i forskningsbibliotekerne v/ rektor Hanne Leth Andersen og bibliotekschef Joanna Ball.

Rektor på RUC Hanne Leth Andersen og bibliotekschef på RUC Joanna Ball vil i to korte oplæg zoome ind påCovid-19 krisen og dens betydning for transformationen til online undervisning samt opridse deres visioner for den fremtidige undervisningsindsats på universiteterne, herunder i forskningsbibliotekerne.

11.45:Frokostpause

12.30:Fra power point til fælles eksperiment v/ Klaus Thestrup

Hvordan kan undervisning via Zoom og andre digitale medier engagere studerende, praktikere, forskere og bibliotekarer? For at nå frem til et muligt svar på det spørgsmål, er der en del faldgruber, der skal undgås og en del pædagogiske formater, der kan anvendes. Lektor ved DPU Klaus Thestrup vil i dette oplæg diskutere konkrete erfaringer fra blended og online learning med studerende på universiteter og fra nationale og internationale projekter.

13.30:Pause

13.40: Diskussion i grupper

14:15: Opsamling

14.30: Tak for i dag

 

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet