Arrangementer | Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013

19. september 2013

20. juni 2013

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

Danmarks Forskningsbiblioteksforening

torsdag den 19. september 2013 kl. 16.45 på Hotel Legoland i Billund

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens organisatoriske beretning.

3. Regnskab

4. Arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år

5. Budget for det kommende kalenderår

6. Indkomne forslag
– Forslag om ændringer af vedtægterne for Danmarks Forskningsbiblioteksforening. Se forslag her

     – Forslag om evt nyt navn til Danmarks Forskningsbiblioteksforening. Se forslag her

7. Forelæggelse af kontingentsatser

8. Valg til bestyrelsen

   a. Formand

   b. 7 bestyrelsesmedlemmer

   c. 2 foreningsrevisorer
9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Michael Cotta-Schønberg

29. august 2013

Bestyrelsesvalget 2013

 

Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danmarks Forskningsbiblioteksforening:

 

Valggruppen – institutionsmedlemmer:

Der afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges.

Lilian Madsen, Statsbiblioteket

Peter Flodin, Metropol

vil være valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode, 2013-2015.

 

Valggruppen – personlige medlemmer: 

Der er opstillet 3 kandidater til de to ledige bestyrelsespladser:

Volkmar Engerer, IVA

Karing Englev, Roskilde Universitetsbibliotek

Nils Thidemann, Aalborg Universitetsbibliotek

Læs mere om de tre kandidater her

 

 

Mødested:

Hotel Legoland – Billund

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet