Arrangementer | Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014

18. september 2014

15. juli 2014

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

torsdag den 18. september 2014 kl. 17.00 på Scandic Copenhagen i København

 

 

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens organisatoriske beretning
  • Valg til bestyrelsen

– Formand

– 3 bestyrelsesmedlemmer

– 2 foreningsrevisorer

  • Regnskab
  • Indkomne forslag
  • Fastlæggelse af kontingentsatser
  • Godkendelse af arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år
  • Budget for det kommende kalenderår
  • Eventuelt

 

Med venlig hilsen

 

Michael Cotta-Schønberg

Formand

 

 

Mødested:

Radisson Blu H.C. Andersen Hotel – Odense C

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet