Arrangementer | Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

17. september 2015

17. juli 2015

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

torsdag den 17. september 2015 kl. 16.30 Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 i Aarhus

 

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens organisatoriske beretning
  • Valg til bestyrelsen

– Formand

– 3 bestyrelsesmedlemmer

– 2 foreningsrevisorer

  • Regnskab
  • Indkomne forslag
  • Fastlæggelse af kontingentsatser
  • Godkendelse af arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år
  • Budget for det kommende kalenderår
  • Eventuelt

 

Bestyrelsesvalget 2015

Der indkaldes hermed kandidater til bestyrelsesvalget. Til de to valggrupper er fire pladser på valg, to i gruppen valgt af institutionsmedlemmerne og to i valggruppen valgt af de personlige medlemmer.

Der er fire pladser på valg i år.

Valgt af institutionsmedlemmerne

Lilian Madsen, Statsbiblioteket (villig til genvalg)

Peter Flodin, Professionshøjskolen Metropol (villig til genvalg)

Nils Thidemann, Aalborg Universitetsbibliotek (villig til genvalg)

Karin Englev, Roskilde Universitetsbibliotek (villig til genvalg)

Bestyrelsen skal hermed opfordre interesserede til at melde sig. Vi håber, at der er nogle, som vil yde en indsats i foreningens bestyrelse. Det er en central forudsætning, for at Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker kan fungere, at der er en både engageret og livskraftig bestyrelse. Det er der en lang tradition for – en tradition, som gerne skulle fortsætte. Arbejdet som bestyrelsesmedlem er frivilligt og ulønnet, men det er udfordrende og giver indsigt i og indflydelse på det, der sker i forskningsbibliotekerne, både fagligt og politisk.

Iflg. vedtægternes §9 stk. 5 skal opstilling til bestyrelsesvalg ske skriftligt senest 4 uger forud for generalforsamlingen. Dvs. senest den 20. august 2015.

Opstillingen meddelelse formanden for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker, Bertil Dorch, bfd@bib.sdu.dk

På bestyrelsens vegne

Bertil Dorch

 

 

Mødested:

Comwell Aarhus – Aarhus

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet