Arrangementer | Generalforsamling 2016 – Generalforsamling

Generalforsamling 2016 – Generalforsamling

22. september 2016

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

torsdag den 22. september 2016 kl. 16.30 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense

 

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens organisatoriske beretning
  • Valg til bestyrelsen

– Formand

– 3 bestyrelsesmedlemmer

– 2 foreningsrevisorer

  • Regnskab
  • Indkomne forslag
  • Fastlæggelse af kontingentsatser
  • Godkendelse af arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år
  • Budget for det kommende kalenderår
  • Eventuelt

 

 

Bestyrelsesvalget 2016

Der er fire pladser på valg i år.

Valggruppen: Institutionsmedlemmer

Bertil Dorch, Syddansk Universitetsbibliotek (villig til genvalg)

Kirsten Bisgaard, Forsvarets Informationsservice (genopstiller ikke)

Valggruppen: Personlige medlemmer

Iben Brøndum, AU Library (genopstiller ikke)

Eli Greve, Syddansk Universitetsbibliotek (villig til genvalg)

Formand

Den nuværende formand, Bertil Dorch, Syddansk Universitetsbibliotek, er på valg og genopstiller.

Bestyrelsen skal hermed opfordre interesserede til at melde sig. Vi håber, at der er nogle, som vil yde en indsats i foreningens bestyrelse. Det er en central forudsætning, for at Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker kan fungere, at der er en både engageret og livskraftig bestyrelse. Det er der en lang tradition for – en tradition, som gerne skulle fortsætte. Arbejdet som bestyrelsesmedlem er frivilligt og ulønnet, men det er udfordrende og giver indsigt i og indflydelse på det, der sker i forskningsbibliotekerne, både fagligt og politisk.

Iflg. vedtægternes §9 stk. 5 skal opstilling til bestyrelsesvalg ske skriftligt senest 4 uger forud for generalforsamlingen, dvs. senest den 25. august 2016.

Opstillingen meddelelse formanden for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker, Bertil Dorch, bfd@bib.sdu.dk

På bestyrelsens vegne

Bertil Dorch

 

 

Mødested:

Radisson Blu H.C. Andersen Hotel – Odense C

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet