Arrangementer | Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

21. september 2017

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

torsdag den 21. september 2017 kl. 16.30 Hotel Fredericia i Fredericia

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens organisatoriske beretning
  3. Valg til bestyrelsen
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastlæggelse af kontingentsatser
  7. Godkendelse af arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år
  8. Budget for det kommende kalenderår
  9. Eventuelt

Bestyrelsesvalget 2017

Der er fire pladser på valg i år.

Valggruppen: Institutionsmedlemmer
Lilian Madsen, Det Kgl. Bibliotek Aarhus (genopstiller ikke)
Peter Flodin, Professionshøjskolen Metropol (genopstiller ikke)

Valggruppen: Personlige medlemmer
Karin Englev, Roskilde Universitetsbibliotek (genopstiller)
Nils Thidemann, Aalborg Universitetsbiblioteket (genopstiller)

Bestyrelsen skal hermed opfordre interesserede til at melde sig. Vi håber, at der er nogle, som vil yde en indsats i foreningens bestyrelse. Det er en central forudsætning, for at Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker kan fungere, at der er en både engageret og livskraftig bestyrelse. Det er der en lang tradition for – en tradition, som gerne skulle fortsætte. Arbejdet som bestyrelsesmedlem er frivilligt og ulønnet, men det er udfordrende og giver indsigt i og indflydelse på det, der sker i forskningsbibliotekerne, både fagligt og politisk.

Iflg. vedtægternes §9 stk. 5 skal opstilling til bestyrelsesvalg ske skriftligt senest 4 uger forud for generalforsamlingen, dvs. senest den 24. august 2017.

Opstillingen meddeles formanden for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker, Bertil Dorch, bfd@bib.sdu.dk

På bestyrelsens vegne

Bertil Dorch

 

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet