Arrangementer | Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

20. september 2018

Generalforsamling 2018 i Danmarks Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

20. september 2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

torsdag den 20. september 2018 kl. 14.30 på Hotel Legoland i Billund.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens organisatoriske beretning
 3. Valg til bestyrelsen
  1. Formand
  2. 3 bestyrelsesmedlemmer
  3. 2 foreningsrevisorer
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fastlæggelse af kontingentsatser
 7. Godkendelse af arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år
 8. Budget for det kommende kalenderår
 9. Eventuelt

Bestyrelsesvalget 2018

Der er fire pladser på valg i år.

Valggruppen: Institutionsmedlemmer
Bertil F. Dorch, Syddansk Universitetsbibliotek (genopstiller)
Lise Møller Eriksson, Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Biblioteket (genopstiller)

Valggruppen: Personlige medlemmer
Lene Wendelboe, Det Kgl. Bibliotek (genopstiller)
Eli Greve, Syddansk Universitetsbibliotek (genopstiller)

Formand:

Den nuværende formand, Bertil F. Dorch, Syddansk Universitetsbibliotek, er på valg og genopstiller.

Bestyrelsen skal hermed opfordre interesserede til at melde sig. Vi håber, at der er nogle, som vil yde en indsats i foreningens bestyrelse. Det er en central forudsætning, for at Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker kan fungere, at der er en både engageret og livskraftig bestyrelse. Det er der en lang tradition for – en tradition, som gerne skulle fortsætte. Arbejdet som bestyrelsesmedlem er frivilligt og ulønnet, men det er udfordrende og giver indsigt i og indflydelse på det, der sker i forskningsbibliotekerne, både fagligt og politisk.

Iflg. vedtægternes §9 stk. 5 skal opstilling til bestyrelsesvalg ske skriftligt senest 4 uger forud for generalforsamlingen, dvs. senest den 23. august 2018.

Opstillingen meddeles formanden for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker, Bertil Dorch, [email protected]

På bestyrelsens vegne

Bertil Dorch

 

 

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet