Arrangementer | P.rodukter – U.dfordringer – R.elationer – E.rfaringer: PURE Brugerdage på Klarskovgaard, 15.-16. maj 2018

P.rodukter – U.dfordringer – R.elationer – E.rfaringer: PURE Brugerdage på Klarskovgaard, 15.-16. maj 2018

15. maj 2018

Tirsdag 15. maj kl. 10.30

10.00 – 10.30: Ankomst. Bus fra Korsør station

10.30 – 10.40: Velkomst

10.40 – 11.20: PURE roadmap, nyheder og kommende releases – Elsevier

11.20 – 11.30: Pause

11.30 – 12.15: PURE portaler i det danske PURE community – Charlotte Greve (UC Viden), Lone Grip (SDUB), Anne Lykke (AAU), Dicte Madsen (CBS)

 Status på implementering af PURE portaler i Danmark

12.15- 13.15: Frokost

13.15 – 14.35: Workshop spor 1: Open Access – Regine Ejstrup (SDUB), Lene Hald (CBS), Claus Rosenkrantz Hansen (CBS)

Hvordan bruger du Unpaywall og andre søgeværktøjer til at identificere OA publikationer? På hvilken måde skal de uploades i PURE for at tælle med i den nationale Open Access Indikator?

Workshop spor 2: API/Webservices + Elsevier –  Elsevier

14.35 – 14.55: Pause

14.55 – 15.55: Responsible Metrics

Responsible metrics i praksis. Bottom-up implementering af Leiden Manifesto -Heidi Holst Madsen, Marianne Gauffriau (KU/KB), Lorna Wildgaard (Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet). 

Bibliometriske analyser bliver i stigende omfang brugt af beslutningstagere på universiteter og af forskere. Samtidig udvides mulighederne konstant med nye databaser og nye indikatorer, fx altmetriske indikatorer. Aftagerne af bibliometriske analyser har ofte høje forventninger til, hvilke spørgsmål en analyse kan besvare, og ser analyserne som en hurtig, nem og billig løsning. I realiteten kan bibliometriske analyser sjældent leve op til disse forventninger.

I KUB Bibliometriservice tester vi, om Leiden Manifestos ti principper for bibliometriske analyser kan kvalificere vores arbejde med bibliometriske analyser og aftagernes brug af de bibliometriske analyser. I oplægget viser vi vore seneste resultater og diskuterer fordele og ulemper ved at bruge Leiden Manifesto som vejledning i arbejdet med bibliometriske analyser.

Etik i forbindelse med bibliometriske analyser -Tove Faber (SDU)

15:55 – 16.15: Pause

16.15 – 17.30: Workshop spor 1: Rapportmodulet og dataudtræk fra PURE – Elsevier og tovholder fra PURE brugerkreds

Afprøv det nye rapportmodul, få hjælp til at opsætte rapporter. Hvilke analyser kan du bruge data fra PURE til?

Workshop spor 2: CV modul -Charlotte Greve (UC Viden)

Tips og tricks til at CV modulet. Hvordan vejleder du dine brugere til at optimere deres CV i PURE?

17.30 – 19.30: Fælles aktiviteter, gåture, spil, leg, løb…

Græsset er slået, solen skinner og din kollega skal have bank i kongespil inden middagen.

19.30 –               Middag

 Onsdag 16. maj kl. 09.00

09.00 -10:00: Redskaber og metoder til kortlægning af forskningsimpact – David Budtz Pedersen, Professor MSO på Aalborg Universitet

Over de seneste år har der været stigende interesse i at dokumentere og evaluere, hvad samfundet får ud af de massive investeringer, der tilføres forskning og uddannelse. Fra et forholdsvist snævert fokus på publikationer, citationer og patenter forsøger forskningsinstitutioner og fonde at gøre opmærksom på forskningens bredere samfundsmæssige gennemslagskraft. I dette oplæg fremlægger David Budtz Pedersen erfaringer fra sit arbejde med at udvikle modeller, kompetencer og analytiske redskaber, der indfanger centrale aspekter ved forskningssamarbejde, forskningsnetværk og forskningskommunikation. Oplægget belyser blandt andet, hvordan biblioteker og analyseenheder i højere grad kan gøre sig gældende som professionelle og kompetente samarbejdspartnere for ledelse og administration på universiteterne.

10:00 – 10.15: Impactmodulet i PURE – status og udvikling Elsevier

10.15 – 10.30:  Pause

10.30 – 12.15  Workshop Spor 1: Best practice for forskningsregistrering: praksis, kvalitet,      BFI. – Anne Thorst Melbye (SDU) og Anne Marya Greve (AAU)

 Workshop spor 2 (møderum): Systempleje – Elsevier og tovholder fra PURE brugerkreds

Hvilke administratorjobs skal du køre for at PURE fungerer bedst muligt?

12.15 – 13.15: Frokost

13.15 – 14.45: Community Talks – kommende, afsluttede eller igangværende projekter i Danmark – 8-10 pitches á 8-10 min fra det danske PURE community

14.45 – 15:00: Afslutning, afrejse og bus mod Korsør Station

PRIS: 2995 kr. for konference, overnatning, bustransport til/fra Korsør og måltider. Pris er en enhedspris for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer af DFFU

 

Oplægsholdere:

 David Budtz Pedersen er professor mso på Aalborg Universitet. Han er medgrundlægger af forskningscenteret Humanomics Research Centre. Blandt hans bøger er ”Kampen om disciplinerne” (2015), ”Kortlægning af dansk humanistisk forskning” (2016), ”Mapping Frontier Research in Humanities” (2017) og “Kampen om mennesket” (2018). Han er rådgiver for den danske, svenske og norske regering samt EU Kommissionen

Heidi Holst Madsen og Marianne Gauffriau er begge informationsspecialister ved Det Kongelige Bibliotek/Københavns Universitetsbibliotek. Sammen med adjunkt Lorna Wildgaard fra Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet, har de præsenteret resultaterne af denne bottom-up implementering af Leiden manifestet på den 22nd Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy i Helsinki, 2017.

Tove Faber Frandsen er lektor ved Institut for Design og Kommunikation ved Syddansk Universitet i Kolding. Hun har i en årrække beskæftiget sig med forskellige aspekter af bibliometri og var i 6 år leder af videncenteret ved Odense Universitetshospital.

 

 

Deltagergebyr:

EnhedsprisKr. 2.995 kr.

 

Mødested:

Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør

Email: [email protected] – telefon (+45) 7216 2000

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet