Arrangementer | Relatér dig til RDA

Relatér dig til RDA

08. juni 2017

Perspektiv og praksis

I sommeren 2016 traf Slots- og Kulturstyrelsen formel beslutning om, at Danmark skal overgå til at anvende de nye internationale katalogiseringsregler, Resource Description and Access (RDA).

Med denne beslutning tages endegyldigt afsked med kortkatalogen og bydes velkommen til en ny katalogiseringspraksis, der i langt højere grad udnytter internettets mange muligheder, og hvor fokus flyttes fra de enkelte udlånsenheder til det overordnede værk.

META og Metaforum afholder i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Bibliografisk Råd en temadag om RDA d. 8. juni 2017, hvor det overvejende fokus er den konkrete overgang i Danmark.

Kom og hør hvilke tiltag der er igangsat i forbindelse med overgangen, hvor langt man er i udarbejdelsen af en dansk profil, samt hvordan reglerne tænkes implementeret i den eksisterende biblioteksinfrastruktur.

 

Deltagergebyr:

FFU-medlemmerKr. 800
META-medlemmerKr. 300
Alle andreKr. 900

 

Mødested:

Mødecenter Odense

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet