Arrangementer | Vinterinternat 2016 – Vinterinternat 2016

Vinterinternat 2016 – Vinterinternat 2016

03. marts 2016

Biblioteksimpact, bibliotemetri og ranking

Vinterinternat 3. og 4. marts 2016 på Klarskovgaard

“Temaet for årets DFFU Vinterinternat sætter fokus på “impact” i bred forstand. Kan og bør man måle bibliotekernes impact, og i givet fald, hvordan? FFU-bibliotekerne bidrager, i varierende omfang, både med data og i kraft af bibliometri til diverse rankings af moderinstitutioner – men selvfølgelig også til institutionernes impact som disse rankings måske afspejler.  Den nyere tids politiske og økonomiske klima lægger op til et til stadighed øget behov for forsknings- og uddannelsesinstitutionerne for at profilere sig i konkurrencen om midler, ressourcer, de bedste studerende, undervisere og forskere. Vinterinternatet “Biblioteksimpact, bibliometri og ranking” skal belyse hvordan FFU-bibliotekerne bidrager både indirekte og direkte til uddannelsesinstitutionernes strategier og rankings: Hvilke er målene, mulighederne, metoderne?”

Program

Bus fra Korsør station til Klarskov – se nederst i programmet

Torsdag 3. Marts 2016

10.00                   Ankomst – kaffe/te/brød

10.30                   Velkomst ved foreningens formand

Tema 1: Bibliotemetri

“Bibliometri i forskningsinstitutionerne”

v/Birger Larsen, professor, Aalborg Universitet

Måling af forskning– og uddannelsesinstitutionerne i DK – hvad man kan og bør måle”

v/Jens Peter Andersen, lektor, Dansk Center for Forskningsanalyse, AU.

Bibliometri, kvalitetbedömning och resursfördelning: nordiska exempel

v/Kerstin Sahlin, professor, Uppsala University

13.15-14.00       Frokost

Tema 2: Ranking

“Institutional rankings” with a particular reflection on “parameters suitable for measuring the impact of research and education”

v/Jan Sadlak, Prof. Dr. President of the IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Måling af viden hos UC’erne

v/Charlotte Greve, Sekretariatetschef, UC Viden

”Hvordan kan man tælle et jordvarmeanlæg”?

Hvordan omsætter man anvendelse til tørre tal? Hvad betyder anvendelsesorienteret forskning og hvordan adskiller det sig fra udviklingsarbejde? Og hvordan kan et jordvarmeanlæg tælles? Det er nogle af de mange spørgsmål, som har været på dagsordenen for professionshøjskolerne, siden de i 2013 fik en fast årlig bevilling til forskning og udviklingsarbejde i 2013. Professionshøjskolerne har et dobbelt mål om på den ene side at kunne dokumentere resultater af forskning i mere traditionel bibliometrisk forstand og på den anden side at kunne understøtte og dokumentere den anvendelsesorienterede, praksisbaserede forskning, innovation og videnomsætning. Det afspejler sig i sektorens såkaldte Baseline 2013,T som er et forsøg på at indfange begge aspekter af professionshøjskolernes videnproduktion. Oplægget vil præsentere arbejdet med Baseline og nogle af de udfordringer og erfaringer, som vi foreløbig er stødt på.

”Rankings – Man merkt die Absicht”, med særligt fokus på de udfordringer Ranking fænomenet har givet – specielt for HUM.

v/ Flemming G. Andersen, dr.phil., Chief Internation Adviser, SDU / Faculty of Humanities, (tidligere dekan for hUM og formand for SDU’s rankingsarbejdsgruppe)

”Mål og målinger i forhold til uddannelsesaktiviteten på de videregående uddannelsesinstitutioner”

v/ Jens Storm, Kontorchef, Uddannelsespolitisk Center / Statistik og Analyse, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående Uddannelser

I løbet af eftermiddag indlægges en kaffe/te-pause

19.00                   Middag

Fredag 4. Marts 2016

09.00                   Godmorgen

Tema 3: Biblioteksimpact

 

Biblioteksimpact

v/Peter Dahler-Larsen, Professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Tænketanken Fremtidens Biblioteker

v/Lotte Hviid Dhyrbye, Danmarks Biblioteksforening

Biblioteksimpact – hvor vinklen er hvad ”bør” man måle bibliotekerne på og hvordan

v/Claus Vesterager, Overbibliotekar, Roskilde Universitetsbibliotek

Afslutning ved formanden

12.45              Frokost

BUS:

3. marts – Korsør Station til Klarskovgaard – afgang kl. 09.40

4. marts – Klarskovgaard til Korsør Station – afgang kl. 13.15

Deltagerpris:

Medlemmer af DFFU: Kr. 3.950
Alle øvrige: kr. 4.150

Bemærk at tilmelding er bindende.

Sponsorer:

Elsevier

Ebsco

Systematic

Axiell

 

Deltagergebyr:

Medlemmer af DFFUKr. 3950
Alle øvrigeKr. 4150

 

Mødested:

Klarskovgaard – Korsør

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet