Arrangementer | Vinterinternat 2017 – Open and shared

Vinterinternat 2017 – Open and shared

03. marts 2017

Open and shared Library

– det åbne og tilgængelige bibliotek og dets delte services

At biblioteksbranchen er i konstant forandring er sådant set ikke noget nyt!
Det gælder for DFFU-bibliotekerne, folkebibliotekerne, firmabibliotekerne og andre kollegaer i den globale biblioteksverden, at vi løbende tilpasser vores services til de skiftende behov blandt vores brugere, moderinstitutioner og det omkringliggende samfund. Hvad enten det er interne reorganiseringer, eksterne rammevilkår eller teknologiske landvindinger, der præger udviklingen, så ser vi en fantastisk evne blandt DFFU-bibliotekerne til at opdage, indarbejde og tilpasse sig udviklingen med henblik på at levere bedst mulige services på vore biblioteker.

På Vinterinternatet 2017 ønsker vi at adressere et tema, der under overskriften ”Open and shared Library” sætter fokus på to væsentlige elementer i DFFU-bibliotekernes profil. Dels det løbende arbejde med forskellige modeller for bibliotekets tilgængelighed til såvel det fysiske bibliotek som de elektroniske ressourcer, dels deling af services blandt biblioteker eller andre serviceenheder i moderinstitutionen.

Vi håber vi med vinterinternatets program kan præsenterer jer for en række oplæg, der bidrager til forskellige perspektiver på åbenhed og deling i biblioteksverdenen, og derigennem skabe grobund for gode diskussioner og løsninger blandt DFFU-bibliotekerne.

Program

Open and shared Library

–        det åbne og tilgængelige bibliotek og delte services

Vinterinternat 2. og 3. marts 2017 på Klarskovgaard

På Vinterinternatet 2017 ønsker vi at adressere et tema, der under overskriften ”Open and shared Library” sætter fokus på to væsentlige elementer i DFFU-bibliotekernes profil. Dels det løbende arbejde med forskellige modeller for bibliotekets tilgængelighed til såvel det fysiske bibliotek som de elektroniske ressourcer, dels deling af services blandt biblioteker eller andre serviceenheder i moderinstitutionen……

At biblioteksbranchen er i konstant forandring er sådant set ikke noget nyt!
Det gælder for DFFU-bibliotekerne, folkebibliotekerne, firmabibliotekerne og andre kollegaer i den globale biblioteksverden, at vi løbende tilpasser vores services til de skiftende behov blandt vores brugere, moderinstitutioner og det omkringliggende samfund. Hvad enten det er interne reorganiseringer, eksterne rammevilkår eller teknologiske landvindinger, der præger udviklingen, så ser vi en fantastisk evne blandt DFFU-bibliotekerne til at opdage, indarbejde og tilpasse sig udviklingen med henblik på at levere bedst mulige services på vore biblioteker.

På Vinterinternatet 2017 ønsker vi at adressere et tema, der under overskriften ”Open and shared Library” sætter fokus på to væsentlige elementer i DFFU-bibliotekernes profil. Dels det løbende arbejde med forskellige modeller for bibliotekets tilgængelighed til såvel det fysiske bibliotek som de elektroniske ressourcer, dels deling af services blandt biblioteker eller andre serviceenheder i moderinstitutionen.

Vi håber vi med vinterinternatets program kan præsenterer jer for en række oplæg, der bidrager til forskellige perspektiver på åbenhed og deling i biblioteksverdenen, og derigennem skabe grobund for gode diskussioner og løsninger blandt DFFU-bibliotekerne.

Program

Bus fra Korsør Station til Klarskovgaard – se nederst i programmet.

Torsdag 2. Marts 2017

10.00 – 10.30    Ankomst – kaffe/te/brød

Kl. 10.00

 

Velkomst ved foreningens formand

v/ Bertil F. Dorch – herunder præsentationen af DFFU’s nye hjemmeside

Open & shared

Keynote: ”Shared library services at Hive Library – a fully integrated public and research Library”.

v/ Janine Downes, Service Manager at Hive Library

”Open and Shared – i et kulturelt institutionelt perspektiv.

v/ Tem Frank Andersen, forsker, Aalborg Universitet

”Open & Shared Library – diskussioner i tiden”

v/ Thomas Kaarsted, souschef, Syddansk Universitetsbibliotek

13.15 – 14.00     Frokost

Kl. 14.00

”Det ”åbne” bibliotek (åbningstider 24/7) – erfaringer, bemanding, services og fremtid”

v/ Anne-Mette Bøttcher, ROSKILDE Bibliotekerne

Biblioteket som åben og faciliterende platform

I Digital Social Science Lab (DSSL) på Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek har man skabt en åben platform der via undervisning og events skal bygge bro mellem studier, forskning og læring og digitale metoder. En af kernetankerne bag DSSL er, at biblioteket ikke skal være eksperten i alle henseender, men i højere grad facilitere, at studerende, forskere og andre interessenter mødes og arbejder sammen, udveksler ideer og lærer af hinanden.

V/ Christian Lauersen, chef Roskilde Universitetsbibliotek, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Det Administrative Bibliotek.

Læs mere om DSSL: http://kub.kb.dk/DSSL

15:30 – 16.00    Kaffepause

16.00

Sponsorpræsentationer

Mød sponsorerne bag Vinterinternat 2017

Årets artikel i REVY

v/ Formand for DFFU Bertil F. Dorch og REVY’s redaktør Christian Lauersen

16.45 – 18.00    Pause

Reception

Øl-smagning med produkter fra lokale mikrobryggerier

19.00                   Middag

Fredag 3. Marts 2017

09.00                   Godmorgen


Endelig aftale til forhandling, åbning.

v/ NN

SmartLibrary – målemetoder og optimering af fysiske biblioteksrum”

Debatoplæg fra Dokk1 i Aarhus ved Joachim Svendsen, cand.scient.bibl i Team Voksen og Lotte Duwe Nielsen, projektleder.

Inspiration fra smartlibrary.dk. Projektet undersøger hvad der sker i biblioteksrummet.

Hvad laver brugerne og hvad sker der egentlig i de åbne rum? Hvordan kan vi bruge data fra teknologiske og antropologiske undersøgelser til at optimere bibliotekets indretning, brugeroplevelser, services og åbningstider?

Ideforum: https://www.linkedin.com/groups/8513464

”Det ”åbne” og ”delingsorienterede” FFU-bibliotek – nu og i fremtiden”

v/ Tine Jørgensen, Bibliotekarforbundet

Afslutning ved DFFU’s formand

v/ Bertil F. Dorch, Syddansk Universitetsbibliotek

12.15              Frokost

BUS:

2. marts – Korsør Station til Klarskovgaard – afgang kl. 09.40

3. marts – Klarskovgaard til Korsør Station – afgang kl. 13.15

Deltagerpris:

DFFU-medlemmer: kr. 3950
Alle øvrige: kr. 4150

Vær opmærksom på at bekræftelsen på din deltagelse ofte kan findes i dit spamfilter.

Tilmelding er bindende, men man er velkommen til at sende en anden i stedet.
Dog skal sekretariatet hd@statsbiblioteket.dk informeres af hensyn til det praktiske.

 

 

Mødested:

Klarskovgaard – Korsør

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet