Arrangementer | Vinterinternat 2022: Det indlejrede FFU-bibliotek, 3.3.-4.3.2022

Vinterinternat 2022: Det indlejrede FFU-bibliotek, 3.3.-4.3.2022

03. marts 2022

Så er det tid for Vinterinternat 2022. Vi glæder os til at møde jer alle igen på Klarskovgaard 3.3.-4.3.2022.

Årets tema er: Det indlejrede FFU-bibliotek.

Du støder ofte på metaforen om biblioteket som ’uddannelsesinstitutionens hjerte’. Den dukker op i vision- og missionstatements, og i den videnskabelige litteratur om forsknings- og uddannelsesbibliotekers drift og udvikling. Det er sådan, vi gerne vil se os selv: Som et varmt bankende hjerte, der sender liv, næring og energi ud i resten af uddannelsesorganismen.

Men er det overhovedet sådan?  Er vi så betydningsfulde for vores moderorganisationer, som vi tror? Er vi så indlejrede, som vi forestiller os? Kunne vi uden videre erstattes af eksterne leverandører?

Ved årets Vinterinternat stiller vi skarpt på disse helt centrale spørgsmål. Vi vil blandt andet undersøge, hvilke strategier der kan sikre vores position som værdiskabende uundværlighed i vores moderorganisationer, og vi undersøger, hvordan det indlejrede bibliotek bidrager helt konkret til bedre forskning og uddannelser.

 

Vi har i år også programsat en klassisk poster-seance uden tematiske bindinger for på den måde at skabe et rum og en platform for det, der ellers kunne ende som forpasset videnudveksling efter alle forhindringerne i forbindelse med COVID.

Der vil på vanlig vis blive arrangeret bustransport til og fra Korsør Station i forbindelse med passende ankomst og afgang.

Afgang fra Korsør til Klarskovgaard 3.3. kl. 9.55 (ankomst Kbh. 9.34, Aarhus/Aalborg 9.51)

Afgang fra Klarskovgaard til Korsør 4.3. kl. 12.40 (afgang Aarhus/Aalborg 13.08, Kbh. 13.25)

Konferencen er støttet af ProQuest/ExLibris.

SLIDES:

Biblioteket som hjerte, hjerne og hånd /v. Kirsten Drotner, Syddansk Universitet

Det danske forskningsbiblioteks historie – set i glimt /v. Steen Bille Larsen

Det indlejrede akademi-bibliotek: Et spørgsmål om roller, relationer, alliancer /v. Mette G. Hansen, Erhvervsakademiet i Aarhus, Biblioteket

Lige børn leger bedst /v. Charlotte Wien, Lone Bredahl og Evgenios Vlachos, Syddansk Universitetsbibliotek

Lige børn leger bedst – 2 – Livet som lektor  

Lige børn leger bedst – 3 – From loose idea

The EUI Library in Florence: an embedded academic library? /v. Pep Torn, European University Institute

Poster-session: poster oversigt

 

 

Deltagergebyr:

MedlemKr. 3.995 kr.
Ikke-medlemKr. 4.295 kr.
Deltagelse dag 1 (ikke medlemmer + 300 kr.)Kr. 2.295 kr.
Deltagelse dag 2 (ikke medlemmer + 300 kr.)Kr. 1.895 kr.
Deltagelse uden overnatning (ikke medlemmer + 300 kr.)Kr. 3.395 kr.

 

Mødested:

Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør

 

 

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet

 

Program

Torsdag den 3.3.2022
Kl. 10Ankomst, kaffe, the, brød
Kl. 10.30Velkomst /v. Karin Englev, Formand for DFFU
KL. 10.40Biblioteket som hjerte, hjerne og hånd /v. Kirsten Drotner, Syddansk Universitet. Den schweiziske pædagog Johann Pestalozzi (1746–1827) definerede kreativitet som en forening af hjerte, hjerne og hånd. Uddannelsesinstitutioner baserer sig på kreativitet, fordi de skaber og formidler ny viden og nye indsigter til gavn for det bredere samfund. Biblioteker er vidensbanker, og de er derfor kreativitetens katalysatorer på enhver uddannelsesinstitution. Men hvordan udfolder forsknings- og uddannelsesbiblioteker den rolle i et samfund, der præges af overskud på information, distribuerede formidlingskanaler og underskud på samfundsgavnlig viden? Indlæggets svar på det spørgsmål rammesættes af mine erfaringer som medieforsker, forskningsleder og mangeårig viceleder af SDU’s biblioteksudvalg. .
11.30Biobreak
11.40Det danske forskningsbiblioteks historie - set i glimt /v. Steen Bille Larsen. Med udgangspunkt i det nyudkomne 2-bindsværk Dansk Bibliotekshistorie vil Steen bidrage til oplysning om FFU-biblioteket i fortid og nutids
12.30Frokost
13.30Det indlejrede akademi-bibliotek: Et spørgsmål om roller, relationer, alliancer /v. Mette G. Hansen, Erhvervsakademiet i Aarhus, Biblioteket. Uddannelsesbiblioteket på et erhvervsakademi er en frivillig tilføjelse til moderorganisationens serviceportefølje. Gør det os mere relevante? Mere synlige? Indlejrede? Få et indblik i hvordan vi arbejder med roller, relationer og alliancer på Erhvervsakademi Aarhus’ uddannelsesbibliotek.
14.15Sceneskifte
14.20Lige børn leger bedst /v. Charlotte Wien, Lone Bredahl og Evgenios Vlachos, Syddansk Universitetsbibliotek
15.05Kaffepause
15.30Biblioteket lister sig ind i uddannelserne /v. Julie Groth Christensen, Stefanie Krüger Gottlieb Rasmussen og Henrik Wium Senfer, Københavns Professionshøjskoles Bibliotek. På Københavns Professionshøjskole er Biblioteket blevet indlejret i uddannelserne på en helt ny måde via litteraturlister. Alle uddannelser benytter nu ét fælles system til litteraturlister, og Biblioteket er en central samarbejdspartner. Systemet kobler nemlig bibliotekets bøger, tidsskrifter, e-ressourcer og skannede materialer direkte til undervisernes arbejde med uddannelsernes pensum. Underviserne opretter litteraturlister, som sendes til kvalitetssikring og copyright-clearing hos Biblioteket. Når listerne er publiceret, får de studerende direkte adgang til reservering af Bibliotekets bøger, brug af licensbelagte tidsskrifter og baser, og de kan læse skannede materialer. Det hele sker direkte fra litteraturlisten
16.15Postersession, herunder 1 glas eller 2 :-)
19.00Gallamiddag
Fredag den 4.3.2022
Kl. 9.00Godmorgen
Kl. 9.05Transition to Open Science, Why and How /v. Frank Miedema, University Utrecht/UMC Utrecht (på engelsk) - via Zoom
Kl. 9.55Sceneskifte - kaffe findes i lokalet
Kl. 10.00Biblioteket er ikke bare bøger – men hvad er det så? /v. Stefan Hermann, Københavns Professionshøjskole. FFU-biblioteker spiller meget forskellige roller, afhængig af deres forankring, lokale behov og faglige traditioner. Stefan Hermann giver et bud på, hvilke behov og dagsordener, der i de kommende år vil få størst betydning for bibliotekerne, og for hvilke ydelser der vil blive mest efterspurgt.
Kl. 11.00Sceneskifte - kaffe findes i lokalet
Kl. 11.05The EUI Library in Florence: an embedded academic library? /v. Pep Torn, European University Institute (på engelsk)
Kl. 12.05Afslutning /v Karin Englev, Formand for DFFU